Posted on

Schema de ajutor de stat, H.G. 807, stimulare investiții

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 1 milion euro, maximum 7,5 milioane euro.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Cheltuieli eligibile = costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale = activele asociate investiţiei iniţialereprezentate de:
a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare amijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilităconform prevederilor legale în vigoare.

În cazul construcțiilor, se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuielipentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiectastfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale = activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau altedrepturi de proprietate intelectuală.
Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

– trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;

– să fie achiziţionate în condiţii de piaţă;
– să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.


Discover more from LEW.RO Software Solutions

Subscribe to get the latest posts to your email.