Description

Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitati care nu vizeaza domeniul agriculturii insa care conduc la dezvoltareaeconomica a zonelor rurale. Mai concret, prin aceasta sub-masura se urmareste:
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;
 • Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente;
 • Crearea de locuri de munca;
 • Cresterea veniturilor populatiei rurale;
 • Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban.
 • Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati non-agricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.Cine poate depune proiecte pentru a obtine finantare prin aceasta sub-masura:
■ micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural; ■ fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate. ATENTIE! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. Solicitantii eligibili trebuie sa se
incadreze in categoria: ■ microintreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei; ■ intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.
Investitii eligibile prin aceasta sub-masura: 1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
■ fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;
2. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole ■ olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc); 3. Investitii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
■ servicii tehnice, administrative, etc.
4.Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement. 5. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.
Costuri eligibile specifice:
■ constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; ■ achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi; ■ investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci. Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor): Intensitatea
sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri: ■ pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism; ■ pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.