Posted on

POR 2.2 lansat ! 150 milioane EURO alocare bugetara, proiecte intre 1.5 si 6 mil. euro

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a lansat un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Beneficiari eligibili: IMM

Obiectiv specific: OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Solicitanți eligibili: societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Condiții detaliate de eligibilitate a solicitantului:

 • Locul de implementare a proiectului este situat în:
  • mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  • mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia trebuie să se regăsească în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului
 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Tipuri de investiții eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Alocarea financiară totală a apelului este de 150.000.000 euro, împărțită pe cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate astfel:

 • Nord-Est: 26,265,000 euro;
 • Centru: 20,730,000 euro.
 • Sud Muntenia: 23,610,000 euro;
 • Sud-Vest-Oltenia: 17,955,000 euro;
 • Vest: 17,655,000 euro;
 • Sud-Est: 22,290,000 euro;
 • Nord-Vest: 21,495,000 euro;

Valoarea minimă a unui proiect este de 1.500.000,00 euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 6.000.000 euro.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 30.10.2020, ora 12:00
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00


Discover more from LEW.RO Software Solutions

Subscribe to get the latest posts to your email.