Posted on

PNRR – Componenta 7 – Transformare digitală Investiției I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

MINISTERUL SANATATII a lansat pe data 06.07.2023 Componenta 7 – Transformare digitală Investiției I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice din cadrul PNRR.

 

Solicitanti eligibili:

Beneficiarii eligibili sunt reprezentați de orice unitate sanitară publică din subordinea: 

➢ Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv Academiei Române; 

➢ Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea acestora. 

➢ Unitățile sanitare aflate în coordonarea/subordinea unităților de învățământ superior. 

 

Solicitanții și aplicanții eligibili (Liderii de parteneriat) sunt reprezentați de instituțiile din domeniul sănătății, unitățile sanitare publice sau de entitățile în subordinea cărora funcționează. Pentru depunerea proiectelor pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro va fi necesar să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară, ordonatorul principal de credite și/sau UAT, în care să fie menționat liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. Liderul de parteneriat poate să fie orice entitate parte a acordului de parteneriat – inclusiv unitatea sanitară. 

 

Activitati eligibile:

 

Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații 

Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității 

Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității

 

Notă: Validarea cererilor de plată va fi condiționată de existența certificatelor de instruire/training emise de furnizorul de soluții digitale pentru toate componentele instalate la nivelul unității sanitare; 

Notă: Validarea cererilor de plată va fi condiționată de includerea în cadrul soluțiilor digitale instalate a suportului tehnic oferit de către furnzior pentru minim 5 ani (pentru soluția software) și minim 2 ani (pentru echipamentele hardware) de la punerea în funcțiune;

Perioada de implementare a activităților proiectului nu va depăși 30 aprilie 2025.

 

Este obligatoriu ca proiectele propuse spre finanțare să conțină: 

– Digitalizarea interacțiunii cu terți: Prin terț se înțeleg diferite entități cu care Instituția/Unitatea sanitară intră în contact: pacienți, societăți comerciale etc; 

– Digitalizarea fluxurilor interne specifice și instituționale (suport) / digitalizarea proceselor; 

– Pregătirea sistemului pentru interoperabilitate cu alte instituții/unități sanitare respectiv pentru integrare/consolidare și replicare date; 

– Cursuri de formare pentru angajați. 

 

Valoarea maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect:

 

o Institut regional/național: maxim 1.000.000 € (fără TVA); 

o Unitate sanitară aflată în subordinea ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituțiilor de invățământ superior, respectiv a Academiei Române: maxim 1.000.000 € (fără TVA); 

o Spital județean clinic: maxim 1.000.000 € (fără TVA); 

o Spital județean: maxim 750.000 € (fără TVA); 

o Spital municipal clinic: maxim 1.000.000 € (fără TVA); 

o Spital municipal: maxim 500.000 € (fără TVA); 

o Spital orășenesc: maxim 250.000 € (fără TVA); 

 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

 

 

La nivelul fiecărui beneficiar va fi necesar: 

➢ Realizarea unui document intern referitor la necesitatea digitalizării. Acesta trebuie sa includă: analiza nevoilor, analiza fluxurilor, posibilitățile de digitalizare, resursele necesare, rezultatele așteptate ; 

➢ Realizarea unei note de fundamentare /studiu de oportunitate/alt document justificativ după caz, aprobat de către conducătorul unității/structurii sanitare. Nota de fundamentare /studiul de oportunitate/alt document justificativ va face referire la întreg documentul de analiză critică sau doar la o parte din acesta; 

➢ Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (de exemplu minim 1 contract similar / oferte de preț etc.). 

 

Notă: Proiectul propus spre finanțare trebuie să prevadă echipamente/dotări cu cele mai noi tehnologii disponibile, inovative, respectiv modul în care acestea se vor încadra în fluxul existent de lucru.

 

Calendar:

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 07 iulie 2023, ora 10:00

Data închiderii: 04 august 2023, ora 16:00


Discover more from LEW.RO Software Solutions

Subscribe to get the latest posts sent to your email.