Posted on

Pentru IMM-uri și Startup-uri: soluții complete CRM, ERP, echipamente și servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente

Programul de Digitalizare se adresează IMM-urilor care doresc să obțină finanțarea nerambursabilă. Acest program sprijină activitatea digitală a IMM-urilor non-TIC prin:

 • Achiziții de  hardware TIC, dispozitive și echipamente corelate cu implementarea proiectului;
 • Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • Achiziționare şi/sau dezvoltare şi/sau adaptare a aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluții de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • Procurare de website de prezentare a companiei (maxim 10.000 lei);
 • Achiziție de nume de domeniu nou ”.ro”;
 • Achiziția soluției de semnătură electronică;
 • Trecerea arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Soluții IT pentru comerțul electronic;
 • Servicii de tip cloud şi SaaS (Software as a Service);
 • Servicii de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
 • Servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/ rețele;
 • Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și / sau managementul aplicației de proiect;
 • Cheltuieli de instruire a personalului responsabil cu utilizarea și mentenanța produselor implementate / achiziționate.

Pentru firmele specializate în IT care aduc o inovație, valoarea finanțării este cuprinsă între 1 si 6 milioane de Euro.

Cheltuieli eligibile pentru firmele din domeniul IT:

 • Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
 • Cheltuieli aferente achiziționării si/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 • Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Discover more from LEW.RO Software Solutions

Subscribe to get the latest posts to your email.