Posted on

O nouă rundă de consultare publică pe strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ieri, 10 mai 2021, lansarea unei noi runde de consultări publice în privința Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și a Planului de acțiuni aferent documentului, odată cu publicarea, spre dezbatere publică, a documentelor actualizate.

Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin Instrumentul de Sprijin Tehnic (TSI) dedicat susținerii reformelor structurale în Statele Membre UE (DG-REFORM).

Strategia este fundamentată pe patru piloni de dezvoltare:

  • îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare, prin optimizarea sistemului educațional, a celui sanitar-medical, a asistenței sociale și a sistemului de protecție a mediului;
  • diversificare economică, inovare și antreprenoriat;
  • valorificarea durabilă a specificului local pentru dezvoltarea turismului;
  • accesibilitate, mobilitate și conectivitate.

În noul document au fost integrate recomandările și aspectele relevante rezultate în cadrul primei runde de consultări publice, lansată în perioada 29 octombrie-20 noiembrie 2020.

Obiectivul general vizat în document îl reprezintă reconfigurarea pe multiple paliere a zonei, în contextul dificultăților economice și sociale generate de declinul industriei carbonifere și obiectivului asumat la nivel european de tranziție către o economie verde, cu impact redus asupra mediului înconjurător.

Documentul a fost realizat prin consultare la nivelul comunității locale din Valea Jiului cu ONG-urile active din zonă, autoritățile locale, mediul academic și cel de afaceri, reprezentanți ai Complexului Energetic Hunedoara și alți actori participanți în procesul de consultare de la începutul anului trecut până în prezent.

Descarcă versiunea actualizată a Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și Planul de acțiuni.

Observațiile pot fi transmise până la data de 24 mai 2021, la adresa valea.jiului@mfe.gov.ro .

 

Sursa: MIPE