Posted on

Microindustrializare si Comerț – 2 apeluri de finanțare pentru firme in Aprilie-Mai 2020

Firmele care vor aduce aport propriu de minimum 25% și care vor angaja români din diaspora  întorși în țară vor avea punctaj suplimentar la fondurile nerambursabile de câte 450.000 de lei (94.000 euro), resepectiv 250.000 de lei (52.000 euro) din programele Microindustrializare și Comerț 2020, conform grilelor de punctaj propuse, miercuri, de Ministerul Economiei.

Grilă punctaj Microindustrializare 2020 – propunerea oficială

Bugetul alocat schemei de minimis Microindustrializare pentru anul bugetar 2020 este de 65.000.000 lei.

Din acești bani se vor acorda firmelor câștigătoare ajutoare financiare nerambursabile de maximum 450.000 de lei, fiecare, în baza unor planuri de afaceri.

Finanțarea de la stat va avea o intensitate de maximum 90%. Aceasta înseamnă că firma beneficiară va trebui să suporte minimum 10% din valoarea investiției eligibile, plus TVA. De asemenea, firma va trebui să plătească investiția întreagă și să aștepte apoi să-și primească de la stat ajutorul de minimis de maximum 450.000 de lei.

Cei care nu au bani pot apela la componenta de credit de la bănci partenere în program.

Firmele vor fi obligate să angajaeze minimum 2 persoane cu normă întreagă, pentru a obține banii de la stat. În plus, prin grila de punctaj propusă acum, vor fi punctați suplimentar antreprenorii care vor angaja români întorși acasă din diaspora.

Important va fi și numărul de angajați deja încadrați în firmă, la intrarea în program.

De asemenea, punctaj suplimentar se va da și pentru firmele care vor veni cu aport propriu de minimum 25% la investiție, conform propunerii.

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
– punctajul aferent ponderii investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
– punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale;
– punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada întoarcerii din diaspora;
– data și ora înscrierii în program.