Total Assets under Management:

 • 751,404 square-meters

Berbesti (city), Valcea county:

 • 9500 square-meters / 3 assets in Central access area

 • 100,000 square-meters in near-Central or good access areas

 • 180,000 square-meters Forest area

Polovragi (touristic resort), Gorj county:

 • 20,000 square-meters / 3 assets in Central access area

 • 20,000 square-meters in near-Central or good access areas

Malaia, Valcea county:

 • 180,000 square-meters Land

 • 180,000 square-meters Forest

Alunu, Valcea county:

 • 600,000 square-meters Forest

As part of a Joint Venture, we offer:

 • Access to financing from Romanian Government 

  • 50,000 – 200,000 EURO for small projects, with 10% collateral 

  • 3 – 8 millions EURO for medium projects, with 30% collateral 

  • 10 – 35 millions EURO for large projects, with 50% collateral

 • central construction sites for offices, production, manufacturing, data-centers, warehouses, research centers, healthcare centers, resorts, entertaining areas

 • European quality, 2 hour flight time from any european capital

 • 50-70% cost cutting on salaries & logistics

 • Performant team and specialists

 • Recruitment & head-hunting

 • Local business & all-levels institutional support

We’re looking for investors & partners ! Contact us !

As the economy becomes more and more global, customers’ needs become more and more sophisticated and mass access to a fast-developing technology really puts pressure on prices, managers find themselves in a position where relocation of facilities is the solution for companies’ growth.

When relocating, companies seek economic stability, qualified labor force, low cultural barriers and, of course, lower costs with salaries and logistics, therefore Romania now is one of the most interesting places, where you can really consolidate your business.

This Letter of Intent expresses my interest and willingness to discuss in detail the opportunities you have, to develop business in Romania, as a Joint Venture with our group of companies.

Our group of companies has more than 15 years of local experience for Entrepreneurship and Business Development in Engineering and Technology sectors, related with Software Development, BigData, Machine Learning, Medical & Health projects, Research & Innovation, Metering Systems, Robotics and Industrial Automation. We are open to use all our experience for a strong development in a global scenario.


Total active gestionate:

 • 751,404 mp

Berbesti (oraș), județul Vâlcea:

 • 9500 mp / 3 active în zona de acces central

 • 100,000 mp în zone aproape centrale sau cu acces bun

 • 180,000 mp suprafață forestieră

Polovragi (stațiune turistică), județul Gorj:

 • 20,000 mp / 3 active în zona de acces central

 • 20,000 mp în zone aproape centrale sau cu acces bun

Malaia, județul Vâlcea:

 • 180,000 mp Teren

 • 180,000 mp suprafață forestieră

Alunu, județul Vâlcea:

 • 600,000 mp suprafață forestieră

Ca parteneri, vă oferim:

 • Acces la finanțare din partea Guvernul României

  • 50.000 – 200.000 EURO pentru proiecte mici, cu 10% contributie

  • 3 – 8 milioane EURO pentru proiecte medii, cu 30% contributie

  • 10 – 35 milioane EURO pentru proiecte mari, cu 50% contributie

 • zone de construcții centrale pentru birouri, producție, fabricație, centre de date, depozite, centre de cercetare, centre medicale, stațiuni, zone de divertisment

 • Calitate europeană, 2 ore de zbor distanta de la orice capitala europeana

 • Reducerea costurilor cu 50-70% din salarii și logistică

 • Echipa performantă și specialiști

 • Recrutare si management

 • Afaceri locale și sprijin instituțional la toate nivelurile

Cautam investitori si parteneri ! Contactează-ne !

Pe măsură ce economia devine din ce în ce mai globală, nevoile clienților devin din ce în ce mai sofisticate, iar accesul în masă la o tehnologie cu dezvoltare rapidă pune într-adevăr presiune asupra prețurilor, managerii se găsesc într-o poziție în care relocarea facilităților este soluția pentru creșterea companiilor.

Companiile caută stabilitate economică, forță de muncă calificată, bariere culturale scăzute și, desigur, costuri mai mici cu salariile și logistica, de aceea România este acum unul dintre cele mai interesante locuri, unde îți poți consolida afacerea cu adevărat.

Prin această Scrisoare de intenție ne exprimam interesul și disponibilitatea de a discuta în detaliu oportunitățile pe care le aveți, de a dezvolta afaceri în România, impreuna cu grupul nostru de companii.

Grupul nostru de companii are mai mult de 15 ani de experiență locală în Antreprenoriat și Dezvoltare de Afaceri în sectoarele Inginerie și Tehnologie, legate de Dezvoltare Software, BigData, Învățare Asistata, Proiecte medicale și de sănătate, Cercetare și inovare, Sisteme autonome, Robotică și automatizări industriale. Suntem deschiși să folosim toată experiența noastră pentru o dezvoltare puternică într-un scenariu global.