Termeni și condiții

Contract de prestări servicii

 1. Părţile contractante
  1. S.C. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L., cu sediul social în Sighisoara str. Garii nr. 14, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J26/1384/2019, având cod unic de inregistrare 41312158, având contul nr. RO73BTRLRONCRT0506106901 deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată de dl. Moldovan Dumitru - Administrator, operator al platformei https://lew.ro/farmers/, în calitate de Prestator. și
  2. Clientul, cu datele de identificare din platforma https://lew.ro/farmers/ au agreat următoarele:
  3. Acesta reprezintă contractul propus de FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul https://lew.ro/farmers/. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a platformei reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă. Definiții: https://lew.ro/farmers/, site de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web. Serviciu: serviciile puse la dispoziție de FARMERS WEB SUPPORT S.R.L prin intermediul site‐ului https://lew.ro/farmers/ sunt obtinerea unei harti cadastrale cu toate suprafetele de pajisti din comuna, declarate la APIA, de catre fermieri, in vederea realizarii sau actualizarii amenajamentului pastoral si obtinetinerea extrasului din amenajamentul pastoral al comunei pentru fiecare utilizator, pentru fiecare parcela de pasune in parte. Client: persoana fizica sau juridică care se înregistrează ca utilizator. Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site‐ul https://lew.ro/farmers/, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii. Vizitator: persoana fizică ce vizitează website‐ul https://lew.ro/farmers/ fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

 2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii
  1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul https://lew.ro/farmers/. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a platformei”.
  2. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L . își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe https://lew.ro/farmers/ la momentul la care s‐a plasat comanda de către client.
  3. În calitate de operator al site‐ului https://lew.ro/farmers/, FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. prestează pentru Client servicii de acces la obtinerea unei harti cadastrale cu toate suprafetele de pajisti din comuna, declarate la APIA, de catre fermieri, in vederea realizarii sau actualizarii amenajamentului pastoral si obtinetinerea extrasului din amenajamentul pastoral al comunei pentru fiecare utilizator, pentru fiecare parcela de pasune in parte - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament anual - pentru primarii si taxa pentru eliberarea extraselor din amenajamentul pastoral pentru fermieri.
  4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: Mozila Firefox, Internet Explore, Chrome.
  5. Pentru lista de servicii oferite de platforma pretul anual se va stabili de catre FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. in functie de necesitatile clientului si de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla de la un reprezentant FARMERS WEB SUPPORT S.R.L prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de FARMERS WEB SUPPORT S.R.L pentru folosirea platformei.
  6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile portalului https://lew.ro/farmers/, precum și cu Politica de confidențialitate:
 3. Durata contractului
  1. Preze
  2. >
  3. Imediat ce se efectuează plata abonamentului, Clientul va avea acces la serviciile platformei din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr‐un email trimis la farmers.web@outlook.com de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:00.
 4. Disponibilitatea serviciilor afișate
  1. Oferta FARMERS WEB SUPPORT S.R.L își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.
  2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.
  3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e‐mail declarată în contul de utilizator.
  4. Accesul la platforma este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.
  5. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile platformei, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.0%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin e-mail sau in cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Astfel, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile FARMERS WEB SUPPORT S.R.L pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.
  6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile FARMERS WEB SUPPORT S.R.L, Clientul își poate exporta documentele în format PDF. (sau in GIS). În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (introducerea gresita a datelor in program, etc.), FARMERS WEB SUPPORT S.R.L se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta documentele în format PDF (sau in GIS),
  7. De asemenea, FARMERS WEB SUPPORT S.R.L depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile FARMERS WEB SUPPORT S.R.L..
 5. Drepturile și obligațiile părților
  1. Drepturile și obligațiile Clientului
   1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.
   2. Clientul se obligă să folosească serviciile FARMERS WEB SUPPORT S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
   3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
   4. 5.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor FARMERS WEB SUPPORT S.R.L
   5. 5.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.
   6. 5.1.6. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului https://lew.ro/farmers/, precum și cu Politica de confidențialitate:
  2. Drepturile și obligațiile FARMERS WEB SUPPORT S.R.L.
   1. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L.. asigură:
    - accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului.
    - asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicații.
    - sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. nu funcționează în varianta offline.
   2. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. primește notificari, înștiințări sau adrese cu privire la existența unor servicii sau activități cu o aparență înșelătoare (de tip „spam”, „phishing”, etc.) sau nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta.
   3. Dacă din baza de date de pe calculator nu se poate face o restaurare, FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. va asista clientul în vederea accesării bazei de date.
   4. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.
   5. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul https://lew.ro/farmers/
   6. În cazul în care uptime‐ul este sub 99.0% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului.
   7. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.
 6. Înregistrare, parole și responsabilități
  1. Înregistrarea pe site-ul https://lew.ro/farmers/ Accesul Clientului la funcționalitățile din cadrul site-ului este permis dupa achitarea abonamentului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.
  2. Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată ca find 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), FARMERS WEB SUPPORT S.R.L nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.
  3. Orice acces neautorizat la elementele ne‐publice ale site‐ului https://lew.ro/farmers/ sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi, reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.
 7. Răspunderea contractuală
  1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de FARMERS WEB SUPPORT S.R.L precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.
  2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către https://lew.ro/farmers/ și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într‐un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.
  3. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.
  4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi FARMERS WEB SUPPORT S.R.L pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.
  5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, FARMERS WEB SUPPORT S.R.L nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software‐ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nici o daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.
 8. Încetarea contractului
  1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
   a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;
   b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
   c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 9. Exonerarea de răspundere
  1. FARMERS WEB SUPPORT S.R.L. nu va răspunde pentru nic un prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina FARMERS WEB SUPPORT S.R.L..
 10. Confidențialitate
  1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
   a) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
   b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a‐şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.
  2. 10.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
   a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
   b) informaţia era accesibilă publicului;
   c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.
 11. Forța majoră
  1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
  2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
  3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
  4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.
 12. Legea guvernantă
  1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
  2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul FARMERS WEB SUPPORT S.R.L.
 13. Dispoziții finale
  1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
  2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.
  3. Orice notificare către FARMERS WEB SUPPORT S.R.L trebuie trimisă electronic la adresa de e-mail farmers.web@outlook.com