Posted on

Dezvoltarea întreprinderilor și a Antreprenoriatului Programului Tranziție Justă (PTJ) – Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă 

 

Finanțarea nerambursabilă minimă este de 200.000 euro, iar cea maximă de 8 milioane euro.

Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii

Cofinantare:

Apel Ajutor regional Microîntreprinderi Ajutor regional Întreprinderi mici Ajutor regional Întreprinderi mijlocii Ajutor de minimis
Gorj 75% 75% 75% 90%
Hunedoara 70% 70% 60% 90%
ITI Valea Jiului 70% 70% 60% 90%
Dolj 75% 75% 75% 90%
Galați 75% 75% 75% 90%
Prahova 75% 75% 75% 90%
Mureș 70% 70% 60% 90%

 

Categorii de investiții:

 

Investiții în active corporale: 

– lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)

– achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;

– achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice.

Investiții în active necorporale:

  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale

– crearea unei unități noi de producție și/sau servicii

– extinderea capacității unei unități existente

– diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

– o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate, în sensul prezentului ghid, cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde;

Numărulminim delocuri demuncă nou

create

Valoarea finanțării

nerambursabilesolicitate

Apel PTJ
(1) (2) (3)
PTJ/P1/1.1/1

.A/GJ,PTJ/P2/1.1/1

.A/HD,

PTJ/P2/1.1/1

.A/HD ITI

Valea Jiului

PTJ/P3/1.1/1

.A/DJ,PTJ/P4/1.1/1

.A/GL,PTJ/P5/1.1/1

.A/PH,PTJ/P6/1.1/1

.A/MS

< 0,5 mil euro 3
>= 0,5 mil euro și

< 1 mil euro

6
>= 1 mil euro și < 1,5 mileuro 9
>= 1,5 mil euro și < 2 mileuro 12
>=2 mil euro și < 3,5 mileuro 24
>=3,5 mil euro și < 5 mileuro 36

Pentru evaluare următoarele documente:

  1. CUI-ul societății
  2. Certificatul constatator
  3. Bilanțul pe anul 2022.