Posted on

Dezvoltarea întreprinderilor și a Antreprenoriatului Programului Tranziție Justă (PTJ) – Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă 

În data de 21.08.2023 a fost publicat ghidul în dezbatere publică pentru programul de Tranziție Justă elaborat pentru județele Gorj, Hunedoara, ITI Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Finanțarea nerambursabilă minimă este de 200.000 euro, iar cea maximă de 5 milioane euro.

Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii

Cofinantare:

Apel Ajutor regional Microîntreprinderi Ajutor regional Întreprinderi mici Ajutor regional Întreprinderi mijlocii Ajutor de minimis
Gorj 75% 75% 75% 90%
Hunedoara 70% 70% 60% 90%
ITI Valea Jiului 70% 70% 60% 90%
Dolj 75% 75% 75% 90%
Galați 75% 75% 75% 90%
Prahova 75% 75% 75% 90%
Mureș 70% 70% 60% 90%

 

Categorii de investiții:

 

Investiții în active corporale: 

– lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)

– achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;

– achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice.

Investiții în active necorporale:

  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale

– crearea unei unități noi de producție și/sau servicii

– extinderea capacității unei unități existente

– diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

– o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate, în sensul prezentului ghid, cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde;

    Numărulminim delocuri demuncă nou

create

  Valoarea finanțării

nerambursabilesolicitate

Apel PTJ
(1) (2) (3)
PTJ/P1/1.1/1

.A/GJ,PTJ/P2/1.1/1

.A/HD,

PTJ/P2/1.1/1

.A/HD ITI

Valea Jiului

PTJ/P3/1.1/1

.A/DJ,PTJ/P4/1.1/1

.A/GL,PTJ/P5/1.1/1

.A/PH,PTJ/P6/1.1/1

.A/MS

< 0,5 mil euro 3
>= 0,5 mil euro și

< 1 mil euro

6
>= 1 mil euro și < 1,5 mileuro 9
>= 1,5 mil euro și < 2 mileuro 12
>=2 mil euro și < 3,5 mileuro 24
>=3,5 mil euro și < 5 mileuro 36

Pentru evaluare următoarele documente:

  1. CUI-ul societății
  2. Certificatul constatator
  3. Bilanțul pe anul 2022.