Posted on Leave a comment

Cele mai bune finanțări europene pentru digitalizare și dezvoltarea de platforme IT

În ultimii ani, Uniunea Europeană a investit masiv în tehnologie și digitalizare, oferind diverse oportunități de finanțare prin programe și fonduri specifice.

1. Programul Horizon Europe

Horizon Europe este principalul program de cercetare și inovare al UE, cu un buget uriaș de aproximativ 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Programul are mai multe piloni, dintre care unul este dedicat digitalizării și inovării tehnologice. Acesta sprijină proiectele care vizează dezvoltarea de tehnologii emergente, inteligență artificială, internetul obiectelor (IoT) și alte soluții IT avansate.

Puncte cheie:

 • Se adresează în special universităților, centrelor de cercetare și companiilor.
 • Proiectele trebuie să aibă un impact semnificativ la nivel european.
 • Finanțare nerambursabilă pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.

2. Digital Europe Programme

Digital Europe este un program dedicat în întregime digitalizării, cu un buget de 7,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Acesta se concentrează pe implementarea de tehnologii digitale în toate sectoarele economiei și societății.

Puncte cheie:

 • Sprijină proiectele de infrastructură digitală, cloud computing, AI și securitate cibernetică.
 • Încurajează colaborarea între entități publice și private.
 • Are cinci obiective principale: supercomputing, AI, securitate cibernetică, competențe digitale avansate și implementarea tehnologiilor digitale în economie și societate.

3. Connecting Europe Facility (CEF)

CEF este un alt program european care sprijină dezvoltarea de rețele și infrastructuri digitale, cu un buget de 33,71 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Acesta are o componentă digitală dedicată infrastructurilor digitale transfrontaliere.

Puncte cheie:

 • Finanțare pentru proiecte de rețele de bandă largă de mare capacitate, platforme de servicii digitale și infrastructuri de date.
 • Promovează conectivitatea transfrontalieră și interoperabilitatea între statele membre.
 • Sprijină inițiativele care contribuie la piața unică digitală a UE.

4. European Regional Development Fund (ERDF)

ERDF este un fond structural și de investiții al UE care sprijină dezvoltarea regională, inclusiv prin proiecte de digitalizare. În perioada 2021-2027, o parte semnificativă a bugetului ERDF este alocată digitalizării întreprinderilor și administrațiilor publice.

Puncte cheie:

 • Finanțare pentru IMM-uri care doresc să adopte tehnologii digitale.
 • Sprijină modernizarea administrațiilor publice prin implementarea soluțiilor IT.
 • Proiectele sunt gestionate la nivel regional, în funcție de prioritățile locale.

5. InvestEU

InvestEU este un program de finanțare care îmbină diverse fonduri europene într-un singur instrument de investiții, cu un buget de 26,2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Programul sprijină investițiile strategice, inclusiv în digitalizare și inovare tehnologică.

Puncte cheie:

 • Oferă garanții pentru împrumuturi și alte instrumente financiare pentru proiecte de digitalizare.
 • Sprijină atât companiile mari, cât și IMM-urile și start-up-urile.
 • Încurajează parteneriatele public-private și investițiile private în sectorul digital.

6. European Innovation Council (EIC)

EIC face parte din Horizon Europe și este dedicat susținerii inovatorilor de top și antreprenorilor care dezvoltă tehnologii de vârf. Programul are diverse scheme de finanțare, inclusiv granturi și investiții de capital.

Puncte cheie:

 • Se adresează start-up-urilor și IMM-urilor inovatoare.
 • Oferă finanțare pentru dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor disruptive.
 • Include și un accelerator care sprijină creșterea rapidă a companiilor.

Concluzie

Uniunea Europeană oferă o gamă largă de finanțări pentru proiectele de digitalizare și dezvoltare IT. Alegerea programului potrivit depinde de specificul proiectului, de dimensiunea și tipul organizației solicitante și de obiectivele urmărite. Este esențial să se studieze criteriile de eligibilitate și să se pregătească propuneri solide pentru a beneficia de aceste oportunități.

Sper că aceste informații îți sunt de ajutor și că vei găsi programul potrivit pentru proiectul tău! Dacă ai nevoie de detalii suplimentare despre vreunul dintre programe sau despre cum să aplici, nu ezita să întrebi.

Posted on Leave a comment

Finanțare pentru toate județele, cofinanțare intre 30-60%, buget intre 10-40 milioane euro

Introducere

Ghidul Solicitantului este un document elaborat pe baza Hotărârii Guvernului nr. 300/2024, care instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții. Acesta oferă îndrumări pentru solicitanții de ajutor de stat, descriind pașii necesari pentru completarea și depunerea cererilor de finanțare.

Scopul și Beneficiarii

Scopul schemei de ajutor de stat este de a promova dezvoltarea regională prin susținerea investițiilor în diverse sectoare economice. Beneficiarii sunt întreprinderile care intenționează să realizeze investiții în active imobilizate corporale și necorporale în cadrul anumitor regiuni.

Documentele Necesare pentru Depunerea Cererii

Solicitanții trebuie să depună o serie de documente justificative, care includ:

 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.
 • Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat.
 • Planul de afaceri și planul de investiții, detaliate conform cerințelor specificate în ghid.
 • Împuternicirea reprezentantului legal și copia actului de identitate al acestuia.

Procesul de Depunere și Analiză

Cererile de acord pentru finanțare se înregistrează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Ministerul Finanțelor comunică perioadele de înregistrare cu cel puțin 60 de zile lucrătoare înainte de deschiderea sesiunilor. Cererile se transmit online, însoțite de documentele justificative.

Condiții și Eligibilitate

Investițiile trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi eligibile pentru ajutor de stat, inclusiv:

 • Respectarea modelului de plan de investiții din Anexa nr. 4 a ghidului.
 • Corelarea valorilor cheltuielilor eligibile și perioada realizării investiției cu informațiile din cererea de finanțare.
 • Depunerea documentelor justificative în copie și a planului de afaceri în format editabil.

Exemple de Calcul al Ajutorului de Stat

Ghidul oferă exemple detaliate pentru calcularea valorii ajutorului de stat, pe baza intensității maxime și valorii costurilor eligibile ale investiției. De exemplu, pentru o investiție în județul Argeș cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină prin multiplicarea valorii totale a costurilor eligibile cu intensitatea maximă.

Analiza Detaliată a Ghidului Solicitantului pentru Finanțări în Regiunea Sud-Est

Obiectivul schemei de ajutor de stat

Scopul Hotărârii de Guvern nr. 300/2024 este instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie. Aceasta are ca obiectiv principal dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care să asigure echilibrarea balanței comerciale a României în sectoarele economice specificate în anexa nr. 1 a Ghidului .

Criterii și condiții generale

 1. Valoarea investiției:
  • Cheltuielile eligibile ale unui proiect trebuie să fie între 50 milioane lei și 500 milioane lei. Aceste valori sunt echivalente cu aproximativ 10 milioane euro și, respectiv, 100 milioane euro, calculând la un curs de 5 lei/euro .
  • Proiectele de investiții trebuie să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării regionale, contribuind la echilibrarea balanței comerciale și la crearea de noi locuri de muncă .
 2. Cheltuieli eligibile:
  • Sunt eligibile cheltuielile necesare pentru realizarea investiției, inclusiv costurile pentru achiziționarea de terenuri, construcții, echipamente, și alte active corporale și necorporale .
  • Cheltuielile cu forța de muncă pot fi considerate eligibile doar dacă acestea sunt legate direct de activitățile proiectului de investiții și sunt efectuate după data de începere a proiectului .
 3. Intensitatea ajutorului de stat:
  • Intensitatea maximă a ajutorului de stat este stabilită în funcție de regiunea în care se realizează investiția și de tipul întreprinderii solicitante (IMM sau mare întreprindere) .
  • De exemplu, în județul Argeș, ajutorul de stat poate ajunge la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru proiecte de până la 50 milioane lei .

Procedura de aplicare

 1. Depunerea cererii:
  • Cererea de acord pentru finanțare trebuie completată și semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante .
  • Este necesară furnizarea de informații detaliate despre întreprindere, proiectul de investiții și documentele justificative care atestă eligibilitatea și conformitatea cu cerințele schemei de ajutor de stat .
 2. Evaluarea proiectelor:
  • Proiectele de investiții vor fi evaluate pe baza unei grile de punctaj care ia în considerare relevanța economică, impactul asupra dezvoltării regionale și sustenabilitatea proiectului .
  • Punctajele sunt acordate pe baza unor criterii clare, cum ar fi numărul de locuri de muncă create, contribuția la balanța comercială și inovativitatea proiectului .

Beneficiile pentru întreprinderi

 1. Sprijin financiar:
  • Întreprinderile beneficiare pot primi finanțări semnificative care acoperă o parte considerabilă a costurilor eligibile ale proiectului, facilitând astfel implementarea investițiilor mari și complexe .
 2. Dezvoltare regională:
  • Schema de ajutor de stat contribuie la dezvoltarea economică a regiunii Sud-Est, stimulând investițiile și crearea de locuri de muncă în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea .

Concluzie

Ghidul Solicitantului pentru finanțări în regiunea Sud-Est, conform H.G. nr. 300/2024, reprezintă un instrument valoros pentru întreprinderile care doresc să contribuie la dezvoltarea economică regională. Cu ajutorul acestui ghid, întreprinderile pot accesa finanțări substanțiale pentru proiecte de investiții care nu doar că stimulează creșterea economică, dar și echilibrează balanța comercială a României. Respectarea criteriilor și procedurilor specificate în ghid este esențială pentru a beneficia de acest sprijin financiar și pentru a asigura succesul proiectelor de investiții.

Posted on Leave a comment

Tokenizarea Activelor din Lumea Reală (RWA): O Transformare Digitală Revoluționară

Introducere

Tokenizarea activelor din lumea reală (Real World Assets – RWA) reprezintă un concept inovator care transformă activele fizice și tangibile în versiuni digitale care pot fi tranzacționate pe blockchain. Acest proces oferă oportunități de democratizare a investițiilor, lichiditate crescută și transparență îmbunătățită. În acest articol, vom explora ce înseamnă tokenizarea RWA, cum funcționează și care sunt principalele sale aplicații și beneficii.


Ce Este Tokenizarea RWA?

Tokenizarea RWA implică convertirea drepturilor de proprietate asupra activelor fizice în jetoane digitale (tokenuri) care sunt emise pe un blockchain. Aceste tokenuri reprezintă o parte sau întregul activ și pot fi tranzacționate la fel de ușor ca orice alt activ digital.

Exemple de Active Tokenizabile:
 • Imobiliare: Proprietăți rezidențiale, comerciale și terenuri.
 • Artă și Colecții: Picturi, sculpturi, obiecte de artă și colecții rare.
 • Materii Prime: Aur, argint, petrol și alte resurse naturale.
 • Vehicule: Mașini de lux, yacht-uri și avioane.
 • Creanțe Financiare: Împrumuturi, obligațiuni și alte instrumente financiare.

Cum Funcționează Tokenizarea?

1. Identificarea Activului

Primul pas în procesul de tokenizare este identificarea activului care urmează să fie tokenizat și evaluarea valorii acestuia.

2. Structurarea Tokenului

Se decide cum va fi structurat tokenul și ce drepturi vor fi asociate cu deținerea acestuia (de exemplu, drepturi de vot, drepturi de proprietate, dividende).

3. Emiterea Tokenului

Un token este creat și emis pe un blockchain printr-un contract inteligent. Contractul inteligent definește regulile și condițiile pentru deținerea și tranzacționarea tokenului.

4. Distribuția Tokenului

Tokenurile sunt distribuite investitorilor prin intermediul unei oferte inițiale (Initial Token Offering – ITO) sau prin alte mijloace de distribuție.

5. Tranzacționarea Tokenului

Odată emise, tokenurile pot fi tranzacționate pe piețele secundare, oferind lichiditate și acces facil la investiții pentru o gamă largă de investitori.


Beneficiile Tokenizării RWA

1. Lichiditate Crescută

Tokenizarea permite tranzacționarea facilă a activelor care, în mod tradițional, sunt ilichide. De exemplu, un investitor poate vinde o parte dintr-o proprietate imobiliară tokenizată pe o piață secundară, fără a fi necesar să vândă întreaga proprietate.

2. Accesibilitate și Democratizare

Tokenizarea deschide oportunități de investiție pentru un public mai larg. Chiar și investitorii cu capital redus pot deține fracțiuni din active valoroase, cum ar fi opere de artă sau imobiliare de lux.

3. Transparență și Securitate

Blockchain-ul oferă un registru imuabil și transparent al tuturor tranzacțiilor, asigurând că proprietatea și transferurile de active sunt clar documentate și securizate împotriva fraudelor.

4. Eficiență Operațională

Eliminarea intermediarilor și automatizarea proceselor prin contracte inteligente reduc costurile și timpul necesar pentru tranzacții.


Aplicabilități ale Tokenizării RWA

Imobiliare

Unul dintre cele mai promițătoare domenii pentru tokenizare este piața imobiliară. Proprietățile pot fi tokenizate și vândute în fracțiuni mici, facilitând accesul investitorilor de toate dimensiunile și crescând lichiditatea pe piața imobiliară.

Artă și Colecții

Tokenizarea operelor de artă permite investitorilor să dețină o parte din capodopere fără a fi necesar să achiziționeze întregul obiect. Aceasta democratizează accesul la investițiile în artă și poate stimula valoarea pieței de artă.

Materii Prime

Materiile prime, cum ar fi aurul și petrolul, pot fi tokenizate pentru a facilita tranzacțiile și deținerile fracționale. Acest lucru poate oferi o alternativă mai lichidă și accesibilă la deținerea fizică a acestor resurse.

Instrumente Financiare

Tokenizarea obligațiunilor, împrumuturilor și altor instrumente financiare poate simplifica procesul de emisiune și tranzacționare, oferind transparență și reducând riscurile asociate cu piețele financiare tradiționale.


Provocări și Considerații

Reglementare

Reglementarea rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru tokenizarea RWA. Diferite jurisdicții au reglementări variate în ceea ce privește tokenurile și activele digitale, ceea ce poate complica procesul de conformitate.

Securitate

Deși blockchain-ul oferă securitate ridicată, riscurile de hacking și alte atacuri cibernetice nu pot fi ignorate. Este esențial ca platformele de tokenizare să implementeze măsuri de securitate robuste.

Adopție și Educație

Pentru ca tokenizarea RWA să atingă potențialul său maxim, este necesară o mai bună înțelegere și acceptare a acestei tehnologii de către investitori, companii și autorități.


Concluzie

Tokenizarea activelor din lumea reală reprezintă un pas semnificativ către digitalizarea completă a economiei globale. Prin oferirea unei modalități eficiente, sigure și accesibile de a investi în active tradiționale, tokenizarea RWA are potențialul de a revoluționa numeroase industrii. Cu toate acestea, pentru a atinge acest potențial, este necesară abordarea provocărilor legate de reglementare, securitate și educație.


LEW.RO: Informații și soluții tehnologice pentru un viitor digital!

Posted on

220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, pentru investiții în cele 6 județe ale Regiunii Sud-Est, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține granturi de câte 220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, pentru investiții în cele 6 județe ale Regiunii Sud-Est, printr-un apel de proiecte finanțat din fonduri europene, publicat recent în consultare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a scos recent în dezbatere publică în cadrul Programului Regional (Regio) Sud-Est 2021-2027.

Pe scurt, vorbim despre ajutoare pentru firmele eligibile cu sediul social sau punct de lucru în unul dintre cele 6 județe ale regiunii Sud-Est:

 • Brăila
 • Buzău
 • Constanța
 • Galați
 • Tulcea
 • Vrancea

Localitățile care fac parte din zona de investiții teritoriale integrate (ITI) Delta Dunării sunt excluse de la această finanțare, urmând să li se aloce buget separat, într-un apel distinct.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, și pentru întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

Bugetul total al apelului de proiecte este de 86.725.188 EUR (din care 73.716.410 EUR de la UE și 13.008.778 EUR de la bugetul de stat), sub formă de ajutoare de minimis și ajutoare regionale de stat.

Din acești bani, IMM-urile eligibile vor putea obține finanțări nerambursabile deminimum  220.000 EUR (min. 20.000 euro prin ajutor de minimis si min 200.000 euro din ajutorul de stat regional) și maximum 1.500.000 EUR (max. 200.000 euro prin ajutor de minimis si max. 1.300.000 euro din ajutorul de stat regional) pe proiect.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Partea de ajutor de minimis are o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente acestui tip de sprijin. Restul de 10%, cofinanțare, trebuie asigurat de către antreprenor, din resurse proprii.

La partea de ajutor de stat regional, intensitatea sprijinului variază între 70% și 85%, în funcție de dimensiunea firmei și județul de implementare a investiției. Antreprenorul trebuie să asigure restul de minimum 15-30% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului regional de stat. De asemenea, beneficiarul acoperă în întregime cheltuielile neeligibile din proiect.

Ghidul solicitantului ar trebui definitivat și publicat oficial în luna iunie 2024, iar apelul de proiecte ar urma să se deschidă în sistemul electronic în luna august, conform calendarului orientativ al programului Regio 2021-2027.

Ajutoare IMM Sud-Est 2024: condiții de eligibilitate a solicitantului

Conform proiectului actual de ghid al solicitantului, firmele beneficiare ar trebui să respecte o serie de condiții de eligibilitate la finanțările de maximum 1,5 milioane EUR, printre care:

1. Forma de constituire a solicitantului:

 • societăți înregistrate în scop fiscal în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (ex. SRL),

sau

 • societăți cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,

sau

 • întreprinderi sociale constituite în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială,

sau

 • asociaţii şi fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

2. Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria IMM-urilor conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 2014/651:

 •     Întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 •     Întreprindere mică este o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EUR, echivalent în lei.
 •     Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare (pe parcursul întregii perioade de verificare și contractare).

3. Numărul minim de angajați. Firma a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecţie, contractare, implementare, precum şi pe perioada de sustenabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare;

4. Locul investiției:

 • Firma beneficiară are sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în mediul urban pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii non-agricole și în mediul rural pentru întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării la momentul depunerii cererii de finantare.
 • În cazul în care  investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui punct de lucru în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est  acesta trebuie înregistrat fiscal cel puțin la momentul primei plăți, dar nu mai târziu de ultima plată a ajutorului de stat regional și ajutorului de minimis.
 • În cadrul acestui apel, „microîntreprinderea din mediul urban” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării), indiferent de localizarea sediului social al acesteia (urban/rural/altă regiune).

5. Firma NU a beneficiat pe o perioadă de 3 ani de ajutoare de minimis a căror valoare, cumulată cu cea a alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare. Aceste plafoane se aplică la nivelul întreprinderilor unice, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau europene.

6. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune aplicația de finanţare în cursul anului 2024, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2023 (prima zi lucrătoare din anul 2023);

7. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

LISTA codurilor CAEN eligibile la granturile IMM Sud-Est 2024

Anexa 5 la proiectul de ghid al solicitantului cuprinde peste 150 de coduri CAEN eligibile la finanțarea de 220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, în regiunea Sud-Est. Dintre acestea enumerăm doar câteva domenii de business:

 • 5510    Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520    Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590    Alte servicii de cazare
 • 5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829    Activități de editare a altor produse software
 • 6201    Activități de realizare a software-ului la comandă
 • 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3102    Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 1071    Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 1392    Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
 • 1413    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 4332    Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 8623    Activități de asistență stomatologică

Referitor la codul CAEN eligibil vizat de investiție:

 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe  respectivul cod CAEN, sau
 • În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
 • codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, sau
 • codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

NOTĂ! La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul apelului Sud-Est

Investițiile eligibile la ajutorul de stat regional sunt:

 •     construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 •     dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 •     dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 •     dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;
 •     dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 •     activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 •     activități legate de utilizarea de simbioză industrială;

Activitățile eligibile la ajutorul de minimis sunt:

 • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de marketing și internaționalizare;
 • activitatea de audit financiar extern;
 • activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.
Posted on

Fonduri UE 2024: Perioada de înscrieri la granturile de max. 300.000 EUR pentru firme micro, în județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți. Ghidul oficial PRSV Oltenia

Microîntreprinderile (sub 10 angajați) pot obține granturi de câte 25.000-300.000 EUR pe proiect pentru investiții în cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, în domenii variate, de la săli de fitness, service-uri și spălătorii auto până la IT, cabinetele medicale și brutării, printr-o linie de finanțare pentru care s-a anunțat oficial perioada de înscrieri online.

Firmele eligibile vor putea depune proiectele în perioada 25.06.2024 ora 12:00 – 25.07.2024 ora 12:00.

Pe scurt, vor putea obține fonduri nerambursabile microîntreprinderi (sub 10 salariați) care fac investiții în mediul urban, în cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia:

 • Dolj,
 • Gorj,
 • Olt,
 • Vâlcea,
 • Mehedinți.

Bugetul total al apelului de proiecte se ridică la 49.631.766 EUR (din care 42.187.000 euro de la Uniunea Eurpeană și 7.444.766 euro de la bugetul de stat).

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține granturi de câte 25.000-300.000 EUR pe proiect. Antreprenorii trebuie să asigure și ei, din resurse proprii, o cofinanțare de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro, valabil în luna aprilie 2024, respectiv 1 euro = 4,9702 lei.

În urma acestui apel de proiecte, ADR Sud-Vest Oltenia își propune să finațeze 225 de firme selectate, care vor crea 450 de locuri de muncă.

Granturi pentru firme micro: Investiții eligibile în Oltenia

Apelul de proiecte este structurat pe două componente:

I. Componenta de investiții prin ajutor de minimis:

 • activitățile de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice microîntreprinderilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor;
 •  activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice microîntreprinderilor beneficiare.

II. Componenta de dezvoltare de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Acțiunile eligibile se supun prevederilor ajutorului de minimis, iar alocarea nu poate depăși mai mult de 500 euro/angajat. Activitățile eligibile includ:

 • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.
 • Vor fi punctate suplimentar proiectele care implică dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

Condiții de eligibilitate a firmelor la granturile de 25.000-300.000 EUR din Oltenia

Conform Ghidului solicitantului, fimele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții obligatorii de eligibilitate, pentru a putea obține granturile, printre care:

1. Forma de constituire a solicitantului. Solicitantul este:

 •  societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 (ex. SRL)

sau

 • societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005.

2. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia ( județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți), în mediul urban.

3. Dimensiunea de microîntreprindere urbană. În sensul acestui apel, „microîntreprinderea din mediul urban” se referă la microîntreprinderea care propune o investiție în mediul urban, indiferent de localizarea sediului social al acesteia. Se vor puncta suplimentar proictele propuse de către solicitanți care au sediul principal/secundar înregistrat în Regiunea SV Oltenia înainte de depunerea cererii de finanțare.

4. Numărul de salariați. Microîntreprinderea are mai puțin de 10 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. Pentru a se încadra la acest apel, microîntreprinderea trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau să aibă cel puțin 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la data depunerii cererii de finanțare.

5. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

6. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;

7. Vechime și profit. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0). O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2023.

Domenii eligibile: Lista Codurilor CAEN, de la IT și cabinete medicale la săli de fitness și service auto

Domeniile eligibile sunt cuprinse în anexa IV la Ghidul solicitantului, care cuprinde o listă de aproape 200 de coduri CAEN care vor putea intra la finanțarea destinată microîntreprinderilor, în Oltenia. Dintre acestea, enumerăm o mică parte:

 • 1011    Prelucrarea si conservarea carnii
 • 1032    Fabricarea sucurilor de fructe si legume
 • 1051    Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
 • 1071    Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 1413    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414    Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1520    Fabricarea încălţămintei
 • 2042    Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
 • 2120    Fabricarea preparatelor farmaceutice
 • 2512    Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 4520    Intretinerea si repararea autovehiculelor
 • 6201    Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • 6202    Activități de consultanta in tehnologia informatiei
 • 6203    Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei
 • 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312    Activităţi ale portalurilor web
 • 6399    Alte activități de servicii informationale n.c.a.
 • 7111    Activităţi de arhitectură
 • 7420    Activităţi fotografice
 • 8622    Activități de asistenta medicala specializata
 • 8623    Activități de asistenta stomatologica
 • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness

Doar pentru investitiile propuse în stațiunile turistice sau în zonele cu potențial turistic sunt eligibile și următoarele coduri CAEN:

 • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590    Alte servicii de cazare

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la această regulă: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea proiectului/investiției, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent. In cazul proiectelor ce vizează structuri de cazare, sunt eligibile inclusiv investiții asupra spațiilor de servire a mesei (restaurant), cu condiția ca acestea să facă parte integrantă din structura de cazare.

Posted on

Apelurile de Finanțare: Digitalizare IMM si Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat vineri, următoarele apeluri:

1. Digitalizare în folosul IMM-urilor

Solicitanți eligibili:

 • microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban sau rural.

Bugetul alocat este de 21.126.000 de euro.

Activități finanțabile: achiziționarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune de echipamente hardware TIC, tehnologii și instrumente digitale, aplicații software, resurse de stocare și procesare, securitate cibernetică și dezvoltarea de competențe profesionale în domeniu.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este 25.06.2024 ora 12:00 – 24.08.2024, ora 12:00.

 

2. Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi

Solicitanți eligibili:

 • microîntreprinderile din mediul urban

Bugetul alocat este de 49.631.766 de euro.

Activități finanțabile: achiziționarea de echipamente, realizare construcții, extindere, modernizare a spațiilor de producție sau prestare de servicii.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este 25.06.2024, ora 12:00 – 25.07.2024, ora 12:00.

Posted on

Polkadot: A Web3 Innovation for Interoperable Blockchains

Polkadot is a next-generation blockchain platform that aims to address the limitations of existing blockchains, particularly in terms of scalability and interoperability. It envisions a decentralized network of blockchains that can seamlessly communicate and exchange data, enabling a more interconnected and unified Web3 ecosystem.

Core Principles and Architecture

The Polkadot architecture consists of three primary layers:

 1. Relay Chain: The heart of the Polkadot network, the relay chain is responsible for relaying transactions, ensuring network security, and maintaining consensus among the parallel blockchains.

 2. Parachains: Individual blockchains that connect to the relay chain and benefit from its security and shared infrastructure. Parachains can be specialized for various purposes, such as DeFi applications, IoT networks, or supply chain management.

 3. Bridges: Mechanisms that connect Polkadot to external blockchains, allowing seamless transfer of data and assets between different blockchain ecosystems.

Unique Features and Benefits

Polkadot stands out for its unique features and benefits:

 1. Interoperability: Polkadot’s cross-chain communication protocol, known as XCM, enables seamless data and asset transfers between parachains and external blockchains. This interoperability fosters innovation and collaboration across different blockchain projects.

 2. Scalability: Polkadot’s unique architecture allows for parallel processing of transactions, enabling the network to handle significantly higher throughput than traditional blockchains. This scalability makes it a suitable platform for large-scale applications.

 3. Security: The relay chain employs a robust consensus mechanism, GRANDPA, which ensures that all parachains are synchronized and follow the same state. This robust security model protects the network from malicious attacks.

 4. Customizable Parachains: Developers can build customized parachains tailored to specific needs, fostering innovation and flexibility within the Polkadot ecosystem.

Applications and Impact

Polkadot’s potential applications extend across various domains:

 1. Decentralized Finance (DeFi): Polkadot’s interoperable and scalable infrastructure can support the development of advanced DeFi applications, such as cross-chain lending protocols and decentralized exchanges.

 2. Internet of Things (IoT): Polkadot’s ability to handle data securely and efficiently makes it well-suited for IoT applications, enabling secure and transparent data exchange between connected devices.

 3. Supply Chain Management: Polkadot’s immutable and verifiable nature can enhance supply chain management by providing a secure and transparent record of transactions and assets.

 4. Identity and Access Management: Polkadot can support decentralized identity and access management solutions, enabling users to control and manage their personal data securely.

Conclusion

Polkadot represents a significant advancement in blockchain technology, addressing the limitations of existing blockchains and paving the way for a more interconnected and unified Web3 ecosystem. Its unique features, including interoperability, scalability, security, and customizability, make it a powerful platform for innovation and the development of decentralized applications. As Polkadot continues to evolve and attract developers and projects, its impact on the Web3 landscape is expected to grow significantly.

Posted on

10 countries have embraced cryptocurrencies and are fostering a thriving ecosystem for digital assets

 

 1. Switzerland: Known for its favorable regulatory environment, Switzerland has become a leader in the cryptocurrency space. The Swiss city of Zug, in particular, has earned the nickname “Crypto Valley” due to the high concentration of blockchain and crypto companies headquartered there.
 2. Estonia: This small Northern European country has embraced technology and innovation. Estonia’s progressive crypto regulations make it a hotspot for blockchain start-ups.
 3. Malta: Known as the “Blockchain Island,” Malta has attracted some of the industry’s biggest names, like Binance and OKEx, due to its friendly regulatory environment.
 4. Japan: Japan is among the most crypto-friendly nations in the world, with several businesses in cities like Tokyo accepting bitcoin for payments. It was the first country to regulate cryptocurrency trading.
 5. United States of America: The USA is among countries with the highest number of cryptocurrency adopters globally.
 6. Vietnam: Vietnam tops the list of countries that have adopted cryptocurrencies.
 7. Philippines: The Philippines has a high number of Bitcoin ATMs, Bitcoin wallets, and exchanges.
 8. Ukraine: Ukraine has a very high number of cryptocurrency users and businesses.
 9. India: India has a very high number of cryptocurrency users and businesses.
 10. Pakistan: Pakistan has a very high number of cryptocurrency users and businesses.

These countries typically have clear and supportive crypto regulations, low or non-existent capital gains tax and income tax on crypto transactions, a growing number of crypto companies and start-ups, access to Bitcoin-friendly banks and financial services, and accept Bitcoin (or any other cryptocurrency) as legal tender.

Posted on

13 comparații ale strategiilor de marketing online și offline, avantaje și dezavantaje, beneficii pentru afaceri

Strategiile de marketing online și offline au avantajele și dezavantajele lor, iar alegerea între ele depinde în mare măsură de obiectivele și publicul țintă al afacerii dvs.

Marketingul online este procesul de vânzare a produselor sau bunurilor prin canale online precum social media, reclame și e-mail. Avantajele includ costuri reduse, accesibilitate globală, și posibilitatea de a ajunge direct la profesioniștii din industrie și piață. Cu toate acestea, există riscul fraudei cu clicuri și dificultatea de a crea reclame eficiente.

Pe de altă parte, marketingul offline implică vânzarea de produse sau bunuri prin canale offline, cum ar fi reclame tipărite și telemarketing. Avantajele includ posibilitatea de a comanda exact ceea ce aveți nevoie și valoroase pentru promovarea unui program de loialitate. Dezavantajele includ consumul de timp și limitarea în audiența atinsă și accesibilitatea limitată.

Iată o comparație mai detaliată între cele două:

 1. Marketingul online se concentrează în general pe conținut, în timp ce marketingul offline se concentrează în general pe produs.
 2. Marketingul online include părți terțe precum media, conținutul web, căutarea e-mailului, social media. Marketingul offline include mass-media, centrul telefonic, telefonul.
 3. Marketingul online comunică clienților cu e-mailuri, chat, social media. Marketingul offline comunică cu clientul cu numărul lor de mobil și personal.
 4. Publicul țintă este întâlnit într-un singur loc în marketingul online, în timp ce în marketingul offline, publicul țintă este dispersat.
 5. Marketingul online este rentabil, în timp ce marketingul offline are costuri de marketing ridicate.
 6. Marketingul online ajută la atingerea directă a profesioniștilor din industrie și piață. Marketingul offline nu ajunge direct la profesioniștii din cauza unor bariere.
 7. Cumpărătorul potențial nu este vizibil în marketingul online. Este direct vizibil pentru cumpărătorul lor potențial în marketingul offline.
 8. Mai puține persoane de gestionat în marketingul online. Multe persoane de gestionat în marketingul offline.
 9. În marketingul online, puteți utiliza instrumente precum Google webmaster tools, AdWords information center și alte instrumente, pentru a verifica rata de vizualizare, rata de conversie și succesul general al publicității pe internet. În marketingul offline, este o sarcină provocatoare de a măsura succesul publicității tipărite, radio și televiziune, deoarece este incert dacă o audiență va face o achiziție sau nu.
 10. Utilizând tactici de marketing de conținut, conținutul dvs. poate ajunge la o audiență la nivel mondial. Acest lucru s-ar putea să nu fie posibil cu marketingul offline.
 11. În marketingul online, puteți vinde un produs în întreaga lume fără a deschide chiar magazine locale. Nu este nevoie să păstrați stocuri mari. Asigură expunere globală. Promoțiile offline au propriile lor limitări. Nu asigură niciodată expunerea maximă.
 12. Marketingul pe internet nu are constrângeri de timp. Clienții pot vizita site-ul dvs. în orice moment și pot achiziționa produsele sau serviciile dvs. Aici, puteți aștepta vânzări sau clienți doar odată ce magazinul dvs. este deschis.
 13. Marketingul online vă ajută să vă dezvoltați afacerea țintind un grup specific de clienți cu o ofertă specifică. De asemenea, puteți ținti un anumit grup de oameni pentru promoții. Este destul de provocator să implementați aceste tipuri de strategii în scenarii offline.

 

Posted on

Best Medtech products and technologies to launch internationally as Startups

Determining the “best” medtech products to launch internationally can depend on various factors, including market demand, innovation, regulatory approval, and the specific needs of healthcare systems in different countries. However, here are some medtech products and technologies that have the potential to make a significant impact on the international healthcare market:

1. Telemedicine Platforms: Telemedicine and telehealth platforms have gained tremendous importance, especially after the COVID-19 pandemic. These platforms enable remote healthcare consultations, monitoring, and diagnostics, making healthcare services more accessible to people worldwide.

2. Wearable Health Technology: Wearable devices like smartwatches and fitness trackers have evolved to include more sophisticated health monitoring features, such as ECG, blood pressure, and continuous glucose monitoring. These can assist individuals in monitoring their health and can also provide valuable data to healthcare professionals.

3. AI-Assisted Diagnostics: Artificial intelligence (AI) is being used to analyze medical images, such as X-rays, CT scans, and MRIs, to improve the speed and accuracy of diagnostics. AI can also help with predictive analytics and personalized treatment plans.

4. Remote Patient Monitoring: Remote monitoring devices and apps enable healthcare providers to track patients’ vital signs and health metrics outside of traditional clinical settings. This can be especially beneficial for patients with chronic conditions.

5. Robotic Surgery Systems: Surgical robots, like the da Vinci Surgical System, are becoming more widely adopted for minimally invasive surgeries. These systems offer greater precision and dexterity, potentially reducing recovery times.

6. 3D Printing for Medical Devices: 3D printing is revolutionizing the production of custom implants, prosthetics, and medical devices. This technology allows for highly personalized solutions for patients.

7. Point-of-Care Diagnostic Tools: Portable and easy-to-use diagnostic devices, including those for infectious diseases and chronic conditions, can improve healthcare delivery in underserved areas and remote locations.

8. Genome Sequencing and Personalized Medicine: Advances in genomics and personalized medicine are helping to tailor treatment plans to an individual’s genetic makeup, potentially improving treatment outcomes and reducing adverse effects.

9. Remote Surgical Training and Support: Remote surgical training and support platforms allow expert surgeons to guide and assist less experienced surgeons during complex procedures, increasing access to specialized care.

10. Advanced Implantable Devices: Innovations in implantable devices, such as bioelectronic implants for chronic conditions and neuromodulation devices, are improving the quality of life for patients.

11. Medication Adherence Technology: Digital solutions to improve patient medication adherence, such as smart pill dispensers and mobile apps, can help manage chronic conditions more effectively.

12. Healthcare Data Analytics: Big data and analytics are helping healthcare providers make data-driven decisions, improve patient outcomes, and manage resources more efficiently.

13. Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) in Healthcare: VR and AR technologies are being used for medical training, patient education, and even in surgical planning and visualization.

14. Gene Editing and CRISPR Technology: CRISPR-Cas9 and related gene-editing technologies have the potential to treat genetic disorders and certain diseases more effectively.

When launching medtech products internationally, it’s essential to consider regulatory requirements, cultural and demographic factors, healthcare infrastructure, and potential partnerships with local healthcare providers. Conducting thorough market research and addressing any unique challenges in each target market is crucial for success.