Posted on

Brain AI – Big-data / cutting-edge analytics with Machine learning, collect, process and analyze

Introducing our cutting-edge big-data with AI product, designed to revolutionize the way companies collect, process, and analyze data. Our product offers a range of advanced features that utilize the power of artificial intelligence to extract valuable insights from large datasets.

One of the key features of our product is its ability to handle and process vast amounts of data in real-time. Our AI algorithms can quickly identify patterns and trends within the data, allowing for faster decision making and improved efficiency.

Additionally, our product offers advanced machine learning capabilities, such as predictive modeling and natural language processing. This allows companies to not only understand their data but also to make accurate predictions about future trends and behavior.

Our product also offers a user-friendly interface, making it easy for non-technical users to access and understand the data. This allows all members of a company to make data-driven decisions, regardless of their technical expertise.

Our big-data with AI product is the perfect solution for companies looking to gain a competitive edge by leveraging the power of their data. With the ability to process and analyze data in real-time, our product allows companies to make smarter, faster decisions, leading to improved efficiency and increased revenue.

Another important aspect of our product is its scalability. As companies grow and their data needs change, our product can easily adapt and handle the increased volume of data. This eliminates the need for companies to constantly switch to new solutions as their data needs evolve.

Our product also offers robust security features to protect companies’ sensitive data. This includes encryption of data both in transit and at rest, as well as access controls to ensure that only authorized users can view and interact with the data.

One of the most unique aspect of our product is its ability to be integrated with other systems and software, such as CRM and ERP systems, allowing for seamless data flow and analysis. This enables companies to have a holistic view of their data, and make informed decisions across all departments of the organization.

Our team of experts is dedicated to providing ongoing support and maintenance to ensure that our product continues to meet the ever-changing needs of our clients. We also provide training and consultation services to help companies fully utilize the capabilities of our product.

Overall, our big-data with AI product is the ideal solution for companies looking to take their data analysis to the next level. With its advanced AI algorithms, real-time processing capabilities, and user-friendly interface, our product empowers companies to make data-driven decisions that drive growth and success.

Posted on

Top 8 statistici despre investițiile în activele fizice minerale, ardezie, studii de caz

 1. Investițiile în bunuri fizice de minerit au crescut în popularitate în ultimii ani, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 50 miliarde de dolari în 2021.
 2. Canada este unul dintre principalii jucători pe piața investițiilor în bunuri fizice de minerit, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 20 miliarde de dolari în 2021.
 3. Investițiile în metale precum aur, argint și platina sunt cele mai populare forme de investiții în bunuri fizice de minerit, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 35 miliarde de dolari în 2021.
 4. Investițiile în proiecte de minerit de ardezie au crescut în popularitate în ultimii ani, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 5 miliarde de dolari în 2021.
 5. Spania este unul dintre principalii jucători pe piața investițiilor în proiecte de minerit de ardezie, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 2 miliarde de dolari în 2021.
 6. Ardezia este utilizată în principal în construcții și în industria ceramică și a sticlei, iar cererea pentru acest material a crescut în ultimii ani datorită creșterii sectorului imobiliar.
 7. Construcții – Ardezia este utilizată în mod frecvent în construcții datorită durabilității și rezistenței sale la schimbările climatice și la umiditate. Poate fi utilizată în acoperișuri, fațade și în diverse alte aplicații în construcții.
 8. Baze militare si terenuri de antrenament – Ardezia poate fi utilizată pentru a construi baze militare datorită rezistenței sale la schimbările climatice și la umiditate. Poate fi utilizată pentru a construi acoperișuri, fațade și pentru a acoperi solul în zonele de depozitare a echipamentelor și a mijloacelor de transport.
Posted on

Top 6 statistici despre investițiile în startup-uri

 1. Investițiile în start-up-uri au crescut semnificativ în ultimii ani, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 10 miliarde de dolari în 2021.
 2. Statele Unite sunt lider în ceea ce privește investițiile în start-up-uri, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 5 miliarde de dolari în 2021.
 3. Cea mai mare rundă de finanțare a unui start-up a fost realizată de către compania chineză Ant Group, care a atras capital de investiții în valoare de 34 miliarde de dolari.
 4. Sectorul tehnologiei este cel mai atractiv pentru investițiile în start-up-uri, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 4 miliarde de dolari în 2021.
 5. Investițiile în start-up-uri pot fi realizate prin intermediul finanțării de risc, în care investitorii cumpără acțiuni într-o companie în schimbul unui procent din profitul acesteia.
 6. Alte forme de investiții în start-up-uri includ finanțarea prin obligațiuni, în care investitorii primesc un venit fix în schimbul investiției lor, și tokenizarea participațiilor, în care compania emite tokenuri care reprezintă o parte din proprietatea sa.
Posted on

Top 10 statistici despre Tokenizare în 2021

 1. Tokenizarea a crescut în popularitate în ultimii ani, cu un număr total de tokenuri emise care a depășit 8.000 în 2021.
 2. Valoarea totală a tokenurilor tranzacționate a depășit 1 trilion de dolari în 2021, cu o creștere de peste 300% față de anul anterior.
 3. Tokenizarea bunurilor imobiliare a devenit una dintre cele mai populare forme de tokenizare, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 4 miliarde de dolari în 2021.
 4. Tokenizarea participațiilor în start-up-uri a devenit, de asemenea, populară, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 2 miliarde de dolari în 2021.
 5. Tokenizarea operelor de artă a început să ia amploare, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 200 milioane de dolari în 2021. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru investitori de a accesa o piață care a fost în trecut inaccesibilă pentru mulți dintre ei.
 6. Ethereum este cea mai populară platformă pentru tokenizare, cu peste 80% din tokenuri emise care sunt găzduite pe această rețea.
 7. Statele Unite sunt lider în ceea ce privește tokenizarea, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 600 miliarde de dolari în 2021.
 8. Investițiile în tokenuri crescute au crescut semnificativ în ultimii ani, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 10 miliarde de dolari în 2021.
 9. Unul dintre cele mai mari proiecte de tokenizare a fost vânzarea de tokenuri NFT (non-fungible tokens) a operei de artă digitală “Everydays: The First 5000 Days” de către artistul Beeple, care a atins o valoare de 69 milioane de dolari.
 10. Tokenizarea poate oferi mai multe avantaje, cum ar fi accesul la investiții mai diverse, tranzacționarea mai ușoară, democratizarea investițiilor, transparență și securitate crescută și eficientizarea proceselor. Cu toate acestea, trebuie luată în considerare și posibilitate
Posted on

Cele 5 avantaje principale ale Tokenizarii Activelor

Tokenizarea este o tehnologie care permite transformarea drepturilor sau bunurilor reale în tokenuri digitale care pot fi tranzacționate într-o rețea blockchain. Aceasta poate oferi mai multe avantaje, atât pentru investitori, cât și pentru întreprinderi.

 1. Acces la investiții mai diverse: Tokenizarea permite investitorilor să acceseze o gamă mai largă de investiții, inclusiv bunuri imobiliare, opere de artă sau chiar participarea în proiecte de start-up. Acest lucru le oferă oportunități de diversificare a portofoliului de investiții și poate reduce riscul de investiții.
 2. Tranzacționare mai ușoară: Tokenizarea face mai ușoară tranzacționarea bunurilor reale, deoarece permite transferul rapid și eficient al proprietății prin intermediul unei rețele blockchain. Acest lucru poate reduce costurile și timpul necesar pentru a finaliza tranzacțiile.
 3. Democratizarea investițiilor: Tokenizarea permite investitorilor cu sume mai mici să investească în bunuri care ar fi altfel prea costisitoare sau inaccesibile. De exemplu, prin tokenizarea unui imobil, investitorii pot cumpăra părți mai mici ale proprietății, în loc să fie nevoiți să investească sume mari de bani pentru a cumpăra întreaga proprietate.
 4. Transparență și securitate crescută: Tokenizarea utilizând blockchain-ul poate crește transparența și securitatea tranzacțiilor, deoarece toate schimbările în proprietate sunt înregistrate într-un registru public și imutabil.
 5. Eficientizarea proceselor: Tokenizarea poate eficientiza procesele interne ale unei întreprinderi, eliminând nevoia de a depozita documente fizice sau de a face față proceselor de aprobare manuale.
Posted on

Assets Tokenization has the potential to revolutionize the way that assets are bought and sold

Asset tokenization is the process of representing a real-world asset, such as a piece of property or a financial instrument, in the form of a digital token on a blockchain. This allows the asset to be traded, sold, and transferred more easily and securely, as well as opening up new investment opportunities for individuals and organizations.

Tokenization has the potential to revolutionize the way that assets are bought and sold, making it possible for individuals to own and trade fractions of valuable assets that were previously out of reach. For example, someone who couldn’t afford to buy a whole piece of property might be able to invest in a token that represents a share of that property.

The process of tokenization typically involves creating a digital representation of the asset, known as a token, on a blockchain. This token can then be bought and sold on a digital exchange, allowing investors to easily trade the asset without the need for intermediaries such as brokers or banks.

Tokenization offers several benefits over traditional methods of buying and selling assets. First and foremost, it allows for more efficient and secure transactions. Because the tokens are stored on a blockchain, they are protected by the security and immutability of the underlying technology. This makes it much harder for tokens to be stolen or counterfeited, ensuring that investors can have confidence in the value of their assets.

Another key benefit of tokenization is that it allows for the creation of new investment opportunities. By enabling the creation of smaller, more easily tradable units of value, tokenization opens up the possibility of investing in assets that were previously only accessible to large institutions or wealthy individuals. This could include everything from high-end real estate to fine art, providing a way for a wider range of investors to gain exposure to these assets.

Additionally, tokenization has the potential to improve liquidity in certain markets. Because tokens can be traded easily and quickly on digital exchanges, they can make it easier for investors to buy and sell assets, potentially leading to more active and efficient markets.

Posted on

7 Reasons Every iPhone User Should Be Worried About the App Store’s 30% Tax

In the last few months, many prominent app developers voiced their disapproval of the App Store policies Apple imposes on all apps. Why should that concern you if you own an iPhone? Here are 7 reasons.

HIGHER PRICES. Apple’s 30% commission makes all apps and digital goods more expensive for you. It goes on top of the price you pay to developers for any services and games you buy on your phone. You pay more for every app, even though Apple already charged you a few hundred dollars more for your iPhone than it cost to make. In short, you keep paying even after you have paid.

CENSORSHIP. Some content in apps like Telegram is unavailable to you because Apple censors what is allowed on the App Store, which it fully controls to enforce the 30% tax. Apple even restricts us – app developers – from telling our users that certain content was hidden for iPhone users specifically at their request. Apple should realize how ridiculous their attempt to globally censor content looks: imagine a web browser deciding which websites you are allowed to view.

LACK OF PRIVACY. In order to install an app from the App Store, you must first create an Apple account and log in using it. After that, every single app you download and every push notification you receive is tied to your account, making you an easier target to track. Since the main reason you have to use an Apple account to download an iPhone app is Apple’s desire to enforce their 30% commission, the cost of their greed also includes your private data.

DELAYS IN APP UPDATES. You get new versions of your apps several days or weeks after they are actually ready, because Apple’s review team is notoriously inefficient and often delays approval for no apparent reason. You would think Apple could use the billions of dollars it receives from third-party apps to hire additional moderators. Somehow they are unable to do even that, and us – big apps like Telegram – typically have to wait several days to publish updates.

FEWER APPS. Apple’s 30% commission on apps goes on top of all the other expenses developers must pay for: government taxes such as VAT (~20%), wages, research, servers, marketing. Many apps would have been net profitable in a world without Apple’s 30% commission, but being forced to surrender 30% of their revenue to Apple makes them unsustainable. As a result, many of them go bankrupt and lots of great apps you could have enjoyed just don’t exist.

MORE ADS IN APPS. Because Apple makes selling premium services and accepting donations one-third less meaningful for developers, many of them have to show ads in their apps in order for their companies to survive. Apple’s policies skew the entire industry towards selling user data instead of letting them adopt more privacy-friendly business models like selling additional services to their users.

WORSE APPS. Billions of dollars are taken from developers who could have otherwise spent those funds on improving the quality of the apps you use every day. Instead, this money rests idly in Apple’s offshore bank accounts and does nothing for the world, while app developers struggle to find resources for the research and development the world needs.

The situation is so bad that one would expect Apple’s 30% cut to be unsustainable. Yet it’s been around for more than 10 years and is still there. (Durov Channel)

Posted on

Are tokenized assets the securities of tomorrow? How securities can be tokenized

Tokenized securities can offer new benefits

Tokenized securities provide a new wrapper for known assets to expand markets and improve liquidity. For regulators, this is less a new product than a new distribution channel that is easier to approve.

Companies, investment banks, asset managers, funds, stock exchanges and investment platforms are already benefiting from the possibilities offered by tokenization. The benefits are many: faster processes through digitization, reduced costs and more efficient intermediaries, and global portability. Be one of the pioneers in your industry and take advantage of it today!

Tokenization also has the potential to transform markets, open investment to a wider range of global investors, and foster innovation in new products. It is because of their digital nature that security tokens can represent not only ownership of traditional assets such as publicly traded stocks or bonds, but also traditionally illiquid assets such as private placements, real estate or art.

Securities can be tokenized

Keep in mind that some decentralized exchanges do not trade tokenized stocks. Instead, they trade in something called a “synthetic asset” or “synthesizer.” These are tokens designed to mirror the performance of other assets. But they are not directly related to actual stocks like token stocks.

Another problem is lack of liquidity. Liquidators only guarantee that they will buy the asset if they get a good price and can resell the tokenized asset on the secondary market. In crypto markets, these liquidations can be fully automated. There are still no trading venues that provide sufficient liquidity for digital securities.

In recent years, financial institutions have devoted significant resources to technology projects aimed at turning securities into tokenized assets. A tokenized asset is a digital representation of value or ownership.

Tokenized securities are not legal securities

The SEC claims that all tokenized securities must be registered. Tokenized shares issued without registration are considered illegal. In the past, the agency has taken legal action against Paragon and AirFox tokens for noncompliance.

The bottom line is this: while there may still be some legal grey areas in cryptocurrency regulation in general, this is not the case for tokenized stocks. According to the SEC, these tokens should be regulated like regular stocks. Exchanges that offer trading services for these tokens will likely be subject to the same regulations as traditional broker-dealers.

Tokens issued by companies in lieu of shares have the same properties and functions and are therefore securities. This means they must comply with registration and submission requirements. This has led to a Security Token Offering (STO), which is more or less the same as an Initial Coin Offering (ICO), with the additional caveat that the entity issuing the token acknowledges that the token represents equity, and therefore securities.

Consider tokenization when evaluating a business opportunity.

The first thing you need to do is decide what you want to tag. It is best to choose an asset that already has a significant market because you know the price range and can price the coin correctly. If your property is not very popular and it is difficult to appraise it yourself, consider requesting an appraisal from an accounting firm.
In the traditional financial world, investment barriers can be very high. Think about the amount of investment required to buy a property or art. Through tokenization, we can lower the minimum investment threshold, allowing even small retail investors to diversify their portfolios and gain access to exclusive markets that were previously only available to large investors and far beyond their reach.
The answer to “Is tokenization the future” depends largely on the question of trust. Trust issues are common in tokenization. It is important to note that the creator of the token cannot act as a regulated financial institution. As such, the security of an asset is unlikely to be documented, limiting its effectiveness in court.
Tokenize assets by issuing digital tokens.
If you want to know how to tokenize assets, you first need to understand the role of smart contracts in converting real assets into digital assets. Digital tokens backed by underlying assets are managed and executed using smart contracts. The terms of the agreement between the parties are inserted into lines of code that already exist on the blockchain network, making the smart contract a self-enforcing and self-enforcing contract.
One of the biggest doubts surrounding you right now has to be the definition of asset tokenization. Asset tokenization is basically the process of representing real tradable assets on a blockchain network as tokens. This type of token, also known as a “security token,” is generated through a security token offering or STO (a variation of an initial coin offering). Security tokens can represent financial instruments, tangible assets and intellectual property.
Our goal is to provide a tool to create new pathways and flows in the marketplace by using tokenization as a bridge between real assets and digital business opportunities. We have powerful technology and streamlined processes, so our clients don’t have to worry about how transactions work or the security of transactions, they only need to think about earning passive profits and real performance associated with tokens – Digitization and Tokenization of World Wealth .

Posted on

CRM for Startups and why is essential to adapt and organise all processes accordingly

Organise all your startup processes into CRM

Avoid using manual processes. Manual data entries take up too much time and are prone to human error. The best part about CRM systems is that they not only store data in one place but also break down reports into minute details. Therefore, there is an increased scope for accurate data analysis and reporting.

Create custom dashboards and reports or select from one of the pre-made templates to save you time. Preview those reports in real-time, visualize your CRM data any way you’d like, and share reports with ease by sending individual reports to your team members’ email addresses, or automate your reporting emails so they’re sent daily, weekly, or monthly.

Look at where your lead and customer details are currently living. Many startups default to a spreadsheet or a simple sales pipeline template to track leads, prospects and customers. Perhaps you also keep your call notes in a separate digital notes app.

Benefits of using CRM for Startups

The best CRM for startups is one that helps you build relationships with your customers, track their interactions with the company and record every interaction as it happens. It should also offer easy access and reporting features so that you can keep track of everything.

Startups don’t need a CRM to survive, but it’s an enormously helpful tool that allows startups to maximize their resources so they can actually make room for growth. Because if your team is lost in a sea of disorganized data or weighed down with time-consuming manual tasks, they’re not exactly in the best position to take on even more customers.

Startups have a long list of challenges to overcome. One of the most strenuous of these is building and maintaining customer relationships. If you are struggling with the same, investing in the best CRM for startups might just be the right thing for you.

How to adapt and organise all your startup processes into CRM

For this purpose, a CRM should become a multi-faceted solution that fosters productive lead interactions and measures data throughout the customer lifecycle. It should have a well-organized database that gathers, keeps, and analyzes data about every client. A well-designed custom CRM would also combine operational, analytical, collaborative, or strategic features as well as sales, marketing, and customer care modules.

If you were to ask our team how to develop a CRM software that fits your company just right, we would suggest you start with planning. During the preoperational stage, you’ve got to get a clear vision of what your organization wants inside the custom CRM, what challenges it will solve, and who is going to use it. To drive these conclusions, you’ve got to define the core business objectives you would like to meet with the CRM. For instance, you would like to increase annual sales by 25% or automate the workflows within the sales team to let them communicate with more leads. Such well-defined goals will enable the developers to design detailed project specifications and select the appropriate technology stack. At this stage, you will need to define what CRM type you want to have and what modules you would like to include.

A CRM strategy must include plans for systems and data integration. In order to ensure all your teams work with the same customer information, you must integrate your platforms and software. Data needs to flow from different sources into your CRM platform. For example, if your marketing efforts are completely separated from the rest of the data, or incomplete data is transferred into the CRM system, no one has a robust view of the customer without toggling back and forth between screens. Proper integration and data flow makes your software run smoothly and keeps all your data up to date.

Posted on

Blockchain fundamentals and why it‘s disruptive for all industries

What is blockchain?

Blockchain is a method of storing data that makes it difficult or impossible to update, hack, or defraud the system. A blockchain is simply a digital ledger of transactions that is replicated and distributed across the blockchain’s complete network of computer systems.

A blockchain is a distributed database or ledger that is shared among the nodes of a computer network. As a database, a blockchain stores information electronically in digital format. Blockchains are best known for their crucial role in cryptocurrency systems, such as Bitcoin, for maintaining a secure and decentralized record of transactions. The innovation with a blockchain is that it guarantees the fidelity and security of a record of data and generates trust without the need for a trusted third party.

Blockchain technology is a decentralized, distributed ledger that stores the record of ownership of digital assets. Any data stored on blockchain is unable to be modified, making the technology a legitimate disruptor for industries like payments, cybersecurity and healthcare. Discover more on what it is, how it’s used and its history.

What are the benefits of blockchain technology?

Blockchains solutions with their decentralized approach can leverage smart contracts and enable members of the system to contract service outcomes and automate contract conclusion. A new member can signal her genuineness and participate in market transactions without incurring information asymmetry. For voting systems, blockchain technology can digitalize it, decrease voter tampering, and possibly improve voter participation. Furthermore, blockchain solutions offer numerous opportunities in the healthcare industry, such as sharing patient data among clinics and research institutes. Blockchain technology can address current concerns regarding security by leveraging cryptography, decentralization, and consensus mechanisms. With an universal exchangeable format, healthcare professionals and institutions can easily access sensitive data without putting it at risk.

A blockchain could serve as a public ledger for a massive number of devices, which would no longer need a central hub to mediate communication between them. The devices would be able to communicate with one another autonomously to manage software updates, bugs, or energy management. It can provide secure transactions, reduce compliance costs, and speed up data transfer processing. Blockchain technology can help contract management and audit the origin of a product.

How can blockchain be used in industry?

Blockchain isn’t only used for financial transactions. Due to its secure and transparent nature, the technology is versatile to needs beyond one area of expertise. Industries covering energy, logistics, education and more are utilizing the benefits of blockchain every day.

As companies use blockchain to drive greater transparency and veracity across the digital information ecosystem, they’re boosting awareness of the technology in sectors ranging from infrastructure to public policy. Blockchain technology has been used brilliantly in the banking industry. Financial institutions were unable to handle the additional demand following demonetization, stressing the necessity for a centralized specialist to handle financial transactions.