Posted on

Lista de brevete SUA care se referă la tehnologii pentru controlul minții, stimularea subconștientă și monitorizarea creierului și pericolele generate de acestea

Pericolele estimate legate de tehnologiile de mai jos pot include:

 1. Intruziunea in viata privata: tehnologiile precum inteligenta artificiala si internetul lucrurilor pot colecta si stoca informatii sensibile despre utilizatori, creand riscul de a fi folosite in mod necorespunzator sau pentru a fi vandute catre terti.
 2. Riscul cibernetic: tehnologiile precum cloud computing si blockchain sunt vulnerabile la atacuri cibernetice, care pot duce la furtul sau pierderea de date sensibile.
 3. Disparitatea tehnologica: accesul inegal la tehnologie poate crea o divizare sociala si economica intre cei care au acces la tehnologie si cei care nu.
 4. Dependenta excesiva de tehnologie: utilizarea excesiva a tehnologiei poate duce la probleme de sanatate mentala, precum depresia si anxietatea, si poate avea un impact negativ asupra vietii sociale si familiale.
 5. Automatizarea locurilor de munca: tehnologiile precum automatizarea si robotizarea pot duce la pierderea locurilor de munca pentru oameni, cauzand probleme economice si sociale.

Acestea sunt numeroase brevete care se referă la tehnologii pentru controlul minții, stimularea subconștientă și monitorizarea creierului. În general, aceste brevete descriu aparate și metode care utilizează frecvențe radio, undele electromagnetice, sunetul ultrasonic sau undele cerebrale (EEG) pentru a influența sau monitoriza comportamentul uman.

Un exemplu de brevet care descrie o tehnologie pentru controlul minții este US3014477 (Inductor hipnotic), care se referă la o mașină pentru hipnoză și controlul minții. Alte brevete, cum ar fi US3060795 (Aparat pentru producerea stimulării vizuale) și US3278676 (Aparat pentru producerea stimulării vizuale și auditive), se referă la aparate pentru transmiterea subconștientă prin intermediul filmelor sau televiziunii.

Pe lângă acestea, există și brevete care descriu tehnologii pentru monitorizarea undelor cerebrale, cum ar fi US3951134 (Aparatură și metodă pentru monitorizarea și modificarea de la distanță a undelor cerebrale), sau sisteme de prezentare subliminală, cum ar fi US5159703 (Sistem de prezentare subliminal silențios).

De asemenea, există brevete care se referă la tehnologii care utilizează sunetul ultrasonic sau undele electromagnetice pentru a influența comportamentul sau a comunica cu oamenii, cum ar fi US5889870 (Dispozitiv și metodă acustică heterodină) sau US6011991 (Sistem și metodă de comunicare, inclusiv analiza undelor cerebrale și/sau utilizarea activității creierului).

Este important de menționat că aceste brevete nu necesită neapărat implementarea efectivă a tehnologiilor descrise în ele și, prin urmare, nu este clar dacă acestea au fost dezvoltate sau utilizate în practică. De asemenea, nu există suficiente informații disponibile pentru a evalua cu precizie impactul acestor tehnologii asupra comportamentului uman sau asupra sănătății.

O lista inițială

• US3014477 Inductor hipnotic (mașină pentru controlul minții)
• US3060795 Aparat pentru producerea stimulării vizuale (transmitere subconștientă prin film)
• US3278676 Aparat pentru producerea stimulării vizuale și auditive (transmitere subconștientă prin TV)
• US3393279 Dispozitiv de excitare a sistemului nervos
• US3563246 Metodă și aparat pentru îmbunătățirea performanței neuronale la subiecți umani prin electroterapie
• Sisteme auditive US3629521 (RF/microunde)
• US3712292 Metodă și aparat pentru producerea de modele de semnal audio modulat în frecvență de baleiaj pentru inducerea somnului (difuzarea frecvențelor creierului)
• US3884218 Metoda de inducere și menținere a stadiilor de somn la ființa umană (FFR – Microunde de răspuns la frecvență)
• US3951134 Aparatură și metodă pentru monitorizarea și modificarea de la distanță a undelor cerebrale (unde RF/electromagnetice)
• Sistem și metodă de mesaje subliminale auditive US4395600 (spălarea creierului subliminal prin muzică sau alt sunet)
• US4717343 Metoda de modificare a comportamentului unei persoane (spălarea creierului subconștient prin video)
• US4777529 Sistem de programare subliminală auditivă (spălare silențioasă a creierului prin muzică sau alt sunet)
• US4834701 Aparat pentru inducerea reducerii frecvenței în undele cerebrale (FFR – Brain Frequencies Transmission)
• Dispozitiv auditiv US4858612 (auz cu microunde)
• Sistem auditiv US4877027 (auzire cu microunde prin difuzare în aer liber)
• US5159703 Sistem de prezentare subliminal silențios (alias Silent Sound – cuptor cu microunde)
• US5356368 Metodă și aparat pentru inducerea stărilor de conștiință dorite (forme de undă FFR/EEG prin difuzare)
• US5774088 Metodă și sistem de avertizare pentru păsările de pericole (auzirea cu microunde)
• US5889870 Dispozitiv și metodă acustică heterodină (ultrasunete. Efect ventriloc.)
• US6011991 Sistem și metodă de comunicare, inclusiv analiza undelor cerebrale și/sau utilizarea activității creierului (vizionare de la distanță)
• US6052336 Aparatură și metodă de difuzare a sunetului audibil folosind sunetul ultrasonic ca purtător (ultrasunete)
• US6470214 Metodă și dispozitiv pentru implementarea efectului auditiv cu frecvență radio (auzirea cu microunde)
• US6587729 Aparat pentru comunicarea audibilă a vorbirii utilizând efectul auditiv cu frecvență radio (auzirea cu microunde)
• US8407063 Sistem de monitorizare a sănătății de la distanță pentru mai mulți utilizatori cu suport biometric
• US2995633 Mijloace pentru ajutarea auzului
• US5123899 Metodă și sistem pentru modificarea conștiinței
• US4777529 Sistem de programare subliminală auditivă
• Dispozitiv auditiv US4858612
• Sistem auditiv US4877027
• US3393279 Dispozitiv de excitare a sistemului nervos
• Sisteme auditive US3629521
• US3576185 Metodă și aranjare de inducere a somnului folosind sunet și lumină modulate
• Proiector psiho-acustic US3568347
• US3647970 Metodă și sistem pentru simplificarea formelor de undă a vorbirii
• US3773049 Aparat pentru tratamentul bolilor neuropsihice și somatice cu căldură
• US3766331 Aparatură auditivă pentru producerea de senzații în creier
• US3727616 Sistem electronic de stimulare a sistemelor biologice
• US3712292 Metodă și aparat pentru producerea de modele de semnal audio FM pentru inducerea somnului
• US3837331 Sistem și metodă pentru controlul sistemului nervos al unui organism viu
• US3835833 Metodă pentru obținerea efectelor neurofiziologice
• US3884218 Metoda de inducere și menținere a diferitelor etape ale somnului la ființa umană
• US5935054 Excitarea magnetică a rezonanțelor senzoriale
• US6017302 Manipularea acustică subliminală a sistemelor nervoase
• US6091994 Manipularea pulsativă a sistemelor nervoase
• US6081744 Generator de câmp electric Fringe pentru manipularea sistemelor nervoase
• US6167304 Variabilitatea pulsului în manipularea câmpului electric al sistemelor nervoase
• US3967616 Sistem multicanal pentru și metodă multifactorială de control al sistemului nervos al unui organism viu
• Unitate de analgezic audio US4082918
• US4141344 Sistem de înregistrare a sunetului
• US4227516 Aparat pentru stimulare electrofiziologică
• US4191175 Metodă și aparat pentru producerea repetitivă a unui semnal sonor asemănător unui zgomot
• US4315501 Dispozitiv de învățare-relaxare
• US4335710 Dispozitiv pentru inducerea unor modele specifice de unde cerebrale

Posted on

Brain AI – Big-data / cutting-edge analytics with Machine learning, collect, process and analyze

Introducing our cutting-edge big-data with AI product, designed to revolutionize the way companies collect, process, and analyze data. Our product offers a range of advanced features that utilize the power of artificial intelligence to extract valuable insights from large datasets.

One of the key features of our product is its ability to handle and process vast amounts of data in real-time. Our AI algorithms can quickly identify patterns and trends within the data, allowing for faster decision making and improved efficiency.

Additionally, our product offers advanced machine learning capabilities, such as predictive modeling and natural language processing. This allows companies to not only understand their data but also to make accurate predictions about future trends and behavior.

Our product also offers a user-friendly interface, making it easy for non-technical users to access and understand the data. This allows all members of a company to make data-driven decisions, regardless of their technical expertise.

Our big-data with AI product is the perfect solution for companies looking to gain a competitive edge by leveraging the power of their data. With the ability to process and analyze data in real-time, our product allows companies to make smarter, faster decisions, leading to improved efficiency and increased revenue.

Another important aspect of our product is its scalability. As companies grow and their data needs change, our product can easily adapt and handle the increased volume of data. This eliminates the need for companies to constantly switch to new solutions as their data needs evolve.

Our product also offers robust security features to protect companies’ sensitive data. This includes encryption of data both in transit and at rest, as well as access controls to ensure that only authorized users can view and interact with the data.

One of the most unique aspect of our product is its ability to be integrated with other systems and software, such as CRM and ERP systems, allowing for seamless data flow and analysis. This enables companies to have a holistic view of their data, and make informed decisions across all departments of the organization.

Our team of experts is dedicated to providing ongoing support and maintenance to ensure that our product continues to meet the ever-changing needs of our clients. We also provide training and consultation services to help companies fully utilize the capabilities of our product.

Overall, our big-data with AI product is the ideal solution for companies looking to take their data analysis to the next level. With its advanced AI algorithms, real-time processing capabilities, and user-friendly interface, our product empowers companies to make data-driven decisions that drive growth and success.

Posted on

CRM, ERP, Project management, Document Management, Secure Blockchain infrastructure

Blockchain is a digital, decentralized, and encrypted database that is best known as the underlying technology for cryptocurrency. However, many other applications of blockchain have been discovered, such as cyber security, government systems, and healthcare. Essentially, blockchain has many uses that are still being discovered. Blockchain is a new way of managing data that is increasing in popularity among businesses and governments.

The most important feature of a blockchain is its decentralization- every unit of data is stored on every node on the network simultaneously and cannot be changed or deleted. This makes it very hard to corrupt or delete data from a blockchain. Additionally, since blockchain is encrypted, all data stored on it is inaccessible without the proper security keys. This means that private blockchains are more secure than public ones. It also means that blockchain is more secure than other IT infrastructure like virtual computers.

Blockchain has a lot of potential in the fields of finance and banking. Many banks are using blockchain to transfer money internationally at a faster rate and with greater security. Furthermore, companies can use blockchain to store and manage their financial records. This saves time and money by reducing the amount of paper documents required to run their business. Furthermore, there are several ways to transfer funds with greater security when using blockchain in this way.

Many businesses are exploring how to apply blockchain technology to various industries. The food industry is particularly excited about the possibilities- it can use the technology to track food from farm to table in an effort to prevent product contamination and adulteration. Other industries exploring how to use blockchain include health care, supply chains, property ownership, and marketing campaigns. Essentially, blockchain infrastructure is a growing field with many possibilities that we have yet to explore in depth.

Currently, many businesses are finding great uses for blockchain technology in cybersecurity and other industries. Providing transparency and security to transactions will revolutionize how governments and businesses operate in the future. Private blockchains are more secure than public ones. The main advantage of using a private blockchain compared to a public one is accessibility and security- anyone with permission can access the data on a private blockchain whereas only authorized individuals can access data on a public one. Since data cannot be accessed without the correct keys, private blockchains are inherently more secure than public blockchains because they’re inaccessible without the correct keys.

Blockchain is more secure than other IT infrastructure like cyber security or cloud storage. – Blockchain provides greater levels of security compared to cyber-security programs or cloud storage since it’s both accessible and secure by design. – Blockchain provides transparency and security through decentralized storage of information- making it an ideal solution for any type of data storage. As far as we know right now, there’s still so much potential when it comes down to how we can apply this technology in different ways; it’s something we’ve only just begun exploring properly. We have yet to discover all the uses for this revolutionary technology that has revolutionized our way of thinking over the past few years.

Posted on

TIMELAPSE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2028 – 3000+), from unique features to dangers of weaponized A.I.

A documentary and journey into the future exploring the possibilities and predictions of artificial intelligence. This timelapse of the future explores what is coming, from robots that are too fast for humans to see, to A.I. bots bringing back loved ones to life and replacing the need for online searches.

From a medical and healthcare device, to helping people become superhuman – with intelligence amplification, and add-ons that connect to the brain chip. Artificial general intelligence begins to design an A.I. more powerful than itself. People begin to question if humanity has reached the technological singularity.

Artificial Super Intelligence emerges from the AGI. And further into the deep future. Human consciousness becomes digitized and uploaded into a metaverse simulation. It is merged with A.I. creating hybrid consciousness – which spreads across the cosmos. Matrioshka brains and Dyson Spheres host humanity’s consciousness in a cosmic simulation networks.

youtu.be/63yr9dlI0cU

Posted on

Factors That Affect LED Screens Advertising Cost, Advantages to the Advertiser

Billboard advertising costs are referenced in cost per mille (CPM), or cost per thousand impressions, and are affected by circulation, demographics, and impressions. Together, these factors inform the billboard’s out-of-home (OOH) rating, as determined by Geopath, an audience location measurement tool.

A billboard’s OOH rating is based on three factors:

 • Circulation: Circulation is the total volume of traffic that passes the billboard, as derived from transportation authorities. The circulation does not take into account whether passersby see your ad.
 • Demographics: A billboard’s demographics are a breakout by age, gender, and income level of people who typically pass a billboard. Expect to pay more to advertise to people with higher income levels.
 • Impressions: Impressions are the likely number of people who actually see the ad, based on the size of the billboard, visibility, the speed at which people are passing, and other factors. This is derived from the circulation and the location of the billboard.

Advantages to the Advertiser

 • Zero production cost (with a static billboard the advertiser has to be pay to produce a vinyl to post)
 • Quicker posting time/no posting window (with a static billboard, you need to account for a few days to a week to print your vinyl and then the outdoor company technically has a 5 day posting window to get you up) – with digital they can “post” you almost immediately
 • Creative rotations, copy changing & day-parting – with a digital bulletin you run multiple different creative executions, or change them out hourly/daily/weekly or even by day-part (i.e. different creative in the morning vs afternoon vs evening)
 • Additional creative flexibility for dynamic creative – digital boards can do countdowns, live score updates, weather triggers and so many other things
 • More flexibility for short-term flights (typically billboards are sold in 4-week flights but with digital you can easily buy a shorter duration)

Posted on

What is Digital Outdoor Advertising? Traditional Billboards vs Digital Billboards, Who Billboard Advertising Is Right For

Digital out-of-home (DOOH) advertising is a part of out-of-home (OOH) advertising. It is powered by digital technology that allows tracking, flexibility, personalization, and interactivity.

Digital outdoor advertising encompasses various formats, including digital outdoor signage, billboards, mall kiosks, digital boards, etc. A Nielsen study showed that OOH advertising delivers quadrupled activity on a dollar spent compared to its offline competitors – TV, radio, and print.

How does DOOH benefit brands?

The outdoor medium forms a significant part of any brand’s marketing campaign. DOOH advertising is now interactive and employed for better brand-customer relationships.

One of the biggest advantages of outdoor advertising is its non-interfering quality. Unlike online ads or TV ads, digital outdoor advertising can be artistic without being an inconvenience. For advertisers, too, it provides advantages. The user cannot skip a DOOH since ad blockers cannot function in this medium.

In the pandemic world, digital outdoor advertising has proven to be very useful as it is the ideal channel to provide real-time communication to the masses in a contactless world. Digital outdoor signage became the go-to option to display safety measures and public health messages.

Traditional Billboards vs Digital Billboards

Physical billboards have a lot of advantages over digital billboard advertising. Placement of physical billboard ads is widely available because the infrastructure has existed for several decades. Additionally, printed advertisements are not subject to glitches and power outages like digital billboards.

Traditional Billboards
Digital Billboards
Typically less expensive
More dynamic ads, which make ads more effective
More existing inventory
Better targeting with the ability to display ads during specific hours of the days or days of the week
Not subject to glitches
More flexibility as you can update and optimize ads quickly

Who Billboard Advertising Is Right For

Billboard advertising works best for businesses boosting brand awareness or advertising specific store locations. Billboards located on highways that advertise local businesses are extremely actionable because the audience is already nearby. In addition, billboards are a great way to promote your brand if you don’t need immediate conversions.

If you’re still on the fence about whether or not billboard advertising is right for your business, consider the following questions:

 • Does your product pass the eight-second rule? If you can’t make your pitch in eight seconds, then billboards are not for you. The stagnant nature of traditional billboards is also ineffective if your message requires interpretation.
 • Is your product relevant to a mass audience? If your product is only relevant to 10% of the population, you’ll waste a lot of money on “unnecessary” billboard impressions. For example, a distributor of vegan food products likely only appeals to the 7% of Americans who identify as vegan.

The main benefit of Digital advertising is that you can reach a large number of people within a specific geographical area. This is great for those starting a business or local businesses in general, whose target audience is very broad, yet within one geographic area. For example, everyone eats, so restaurant digital ads are effective.

 • Restaurants and shops
 • Real estate agents
 • Law firms
 • Local financial institutions
 • Medical facilities
 • Fitness centers
 • Location education providers
 • Home services (e.g., heating and oil, landscaping, construction)
 • Nonprofits and public service announcements

Posted on

Artificial Intelligence Defeats Lockheed F-16 Pilot In Darpa’s Virtual Dogfight | Investor’s Business Daily

In a semifinal Thursday, Lockheed beat Physics AI. Heron defeated Aurora in the other semifinal and then took down Lockheed in the final. Heron scored five kills vs. zero for the human pilot.

The first round on Tuesday featured each team flying their algorithms vs. adversary AI algorithms. The teams then competed against each other in a round-robin style competition Wednesday.
www.investors.com/news/artificial-intelligence-lockheed-martin-f16-pilot-virtual-darpa-dogfight/

Posted on

Farmers Could Soon Be Hedging Their Risks With Decentralized Weather Data

Farmers are likely the hardest hit by weather unpredictability. For many, severe weather conditions can lead to the loss of their livelihood, or even starvation. Although farmer insurance has been around for decades — if not centuries — according to Jha, it is unaffordable for the vast majority:

“If you had less than two hundred thousand dollars in premium to spend, you actually had no real access.”

Arbol blockchain infrastructure. Source: Arbol.

Jha claims that Arbol both lowers the entry barrier and makes hedging less expensive. With blockchain, settlements and payouts can be instant, whereas in the centralized world, participants may have to wait weeks, if not months. 

Farmers can hedge against various adverse weather conditions having a negative impact on their crops. They can buy a hedge — for example, if a temperature in their region reaches a critical level, which will trigger an automatic payout. By adding Chainlink’s oracalized weather data feeds, the company’s platform has become more decentralized and resilient. 

Posted on

Why AI researchers should reconsider protesting involvement in military projects – MIT Technology Review

AI expert who was involved in Project Maven, the DoD’s program to accelerate artificial intelligence and machine learning for military uses—said that “constructive engagement” with the armed forces was necessary to avoid bad decisions.

In June, Google said it would no longer work with Project Maven after more than 4,000 employees signed a letter that accused the company of being “in the business of war.”

But speaking at EmTech Digital, MIT Technology Review’s AI conference, McCord said that it would be better for society as a whole to see such collaborations continue, and for those dissenting employees involved in AI projects to reexamine their stance.  

“Most here today would agree that militaries and their role in deterrence, offense, and defense are a part of the world, and they will be for the foreseeable future,” he said. “A strategy of constructive engagement versus one of opting out is a far more optimal one.”

“Working on AI for defense does not make you less principled,” he added.

The secretive nature of Project Maven, which was said to be focused on improving analysis of footage captured by military drones, had caused concern across a wide group of AI researchers. But the US armed forces remain a “powerful force for promoting peace and stability in the world,” said McCord, reflecting arguments that AI researchers who reject the military on principle are actually handing the advantage to those with less rigorous ethical standards, including other nations.

While McCord said he would not expect “antiwar pacifists” to change their minds, he asked researchers to consider what would happen if other countries were making their own advances in emerging fields. A more positive attitude to the military was particularly important, he added, since governments now play a lesser role in the development of new technological discoveries than they once did.

“At the end of the Cold War the locus of innovation shifted to the private sector,” he said. “The world has changed. The capacity for government, and the role of government, has been diminished to a point where it’s never been so low in my view. The net effect is that big tech companies have assumed the mantle—whether they wanted to or not—of being the arbiters. They’re often self-regulating.”
www.technologyreview.com/s/613208/emtech-digital-brendan-mccord-project-maven/

Posted on

Austrian Government Supports Blockchain Cancer Research, Screening Tool

Austria says it wishes to “highlight” blockchain during its upcoming E.U. presidency after announcing support for blockchain-based cancer research.
— Citește pe cointelegraph.com/news/austrian-government-supports-blockchain-cancer-research-screening-tool