Posted on

Broșură ANAF privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală

Tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală

Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală reprezintă venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal1.

Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât și cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.)2.

1 Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 2 Art. 10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

page2image3768172640 page2image3768172944 page2image3768173248 page2image3768173536

2

Declararea veniturilor

Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului3.

page3image3767301472 page3image3767301776 page3image3767302080 page3image3767302368

3 Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

3

Calculul impozitului

Impozitul pe venit datorat pentru aceste venituri se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra câștigului realizat, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare și preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.

Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei4.

Termenul de plată a impozitului pe venit este termenul limită de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate.

page4image3769467328 page4image3769467632page4image3769467936 page4image3769468224

2 Art. 116 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

4

Contribuția de asigurări sociale de sănătate