Posted on

Broșură ANAF privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală

Tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală

Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală reprezintă venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal1.

Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât și cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.)2.

1 Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 2 Art. 10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

page2image3768172640